محصولات پرفروش

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز حلقه و پشت حلقه: 54
وزن حلقه و پشت حلقه:
3.35
کاور محصول: دارد
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:
سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
مرجوع پول سنگ در زمان فروش:
به شرط سلامت سنگ

 

انگشتر کارتیر پیچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول: دارد
پهنا: 9 میلی متر
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گردنبند کارتیر زرپسند
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند کارتیر سایز 1: 15.30
وزن گردنبند کارتیر سایز 2:
26.10
وزن گردنبند کارتیر سایز 3:
33.30
وزن گردنبند کارتیر سایز 4:
36.22
وزن گردنبند کارتیر سایز 5:
53.77
وزن گردنبند کارتیر سایز 6:
66.37
وزن گردنبند کارتیر سایز 7:
82.12

گردنبند کارتیر تخت توپر زرکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

طول گردنبند: 60 سانتی متر
وزن با پهنای 5.50 میلی متر: 40.20 گرم              
وزن با پهنای 6.50 میلی متر: 72.30 گرم          
وزن با پهنای 7.50 میلی متر: 73.20 گرم
وزن با پهنای 9.00 میلی متر:
97.30 گرم               
وزن با پهنای 10.50 میلی متر: 127.00 گرم                

مدال لیزری طرح عروس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.00
زنجیر: ندارد

انگشتر رولکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 56
وزن انگشتر: 6.10
تراش: دارد

نیم ست گل بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید


زنجیر:

ندارد

وزن نیم ست:
11.00

وزن سنگ:

کسر شده

متریال ساخت:

شمش مارک دار

 

گردنبند بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید


وزن گردنبند:

8.00

وزن سنگ:

کسر شده

متریال ساخت:

شمش بار
طول زنجیر: 40 سانتی متر

 

مدال بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید


زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

6.00

وزن سنگ:

کسر شده

متریال ساخت:

شمش مارک دار

 

گوشواره بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید


وزن گوشواره:

6.00

وزن سنگ:

کسر شده

متریال ساخت:

شمش بار

 

دستبند بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 59.00
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار

 

دستبند بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 11.80
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار

 

آویز پروانه بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: دارد
وزن آویز سایز 1: 28.00
وزن آویز سایز 2: 45.60
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار

 

انگشتر گل بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 41.00
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار

انگشتر پروانه بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 37.80
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار

انگشتر پرستیژ
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 55
وزن انگشتر:
8.50
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

 

انگشتر پرستیژ
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر:
6.70
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

 

انگشتر کارتیر تخت
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 3.50
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید


سایز انگشتر:

54

وزن انگشتر:
4.10

کاور محصول: 

دارد

وزن سنگ:

کسر شده

جنس سنگ:

سوارسکی

گارانتی:

یک ساله آبکاری

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750 
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر تخت
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر:
3.550 گرم
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

 

انگشتر تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.75 گرم

دستبند پیاتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 2.55 گرم
سنگ: سنتتیک

انگشتر کارتیر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید


سایز انگشتر: 

54

وزن انگشتر: 

4.90

کاور محصول: 

دارد

وزن سنگ: 

کسر شده

جنس سنگ: 

سواروسکی

گارانتی: 

یک ساله آبکاری

ضمین اصالت: 

مرجوعی با عیار 750

متریال ساخت: 

شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید


سایز انگشتر:

54

وزن انگشتر:

2.400

کاور محصول:

دارد

وزن سنگ:

کسر شده
جنس سنگ:
سواروسکی

گارانتی:

یک ساله آبکاری 

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750 

متریال ساخت: 

شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:  54
وزن انگشتر:  3.90
کاور محصول:  دارد
جنس سنگ:  سواروسکی
وزن سنگ:  کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:  54
وزن انگشتر:  3.00
کاور محصول:  دارد
جنس سنگ:
سواروسکی
گارانتی:  یک ساله آبکاری 
وزن سنگ:  کسر شده است
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750 
متریال ساخت:  شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 2.40
کاور محصول: دارد
جنس سنگ: سواروسکی
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 3.00
کاور محصول: دارد
جنس سنگ: سواروسکی
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید


سایز انگشتر: 

54

وزن انگشتر:
5.00

کاور محصول: 

دارد

وزن سنگ: 

کسر شده

جنس سنگ:

سواروسکی

گارانتی: 

یک ساله آبکاری

تضمین اصالت: 

مرجوعی با عیار 750 

متریال ساخت : 

شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید


سایز انگشتر: 

54
وزن انگشتر:  5.10

کاور محصول: 

دارد

وزن سنگ: 

کسر شده

جنس سنگ: 

سواروسکی

گارانتی: 

یک ساله آبکاری

تضمین اصالت: 

مرجوعی با عیار 750

متریال ساخت: 

شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 6.20
کاور محصول: دارد
جنس سنگ: سواروسکی
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یکساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.20
کاور محصول: دارد
جنس سنگ: سواروسکی
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری 
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 3.70
کاور محصول: دارد
جنس سنگ: سواروسکی
وزن سنگ: کسر شده 
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 3.70
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: سواروسکی
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید


سایز انگشتر: 

54

وزن انگشتر: 

4.40

کاور محصول: 

دارد

جنس سنگ: 

سواروسکی

گارانتی: 

یک ساله آبکاری 

وزن سنگ: 

کسر شده است

تضمین اصالت: 

مرجوعی با عیار 750 

متریال ساخت: 

شمش به همراه بار ایتالیایی

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید


وزن گوشواره:

7.50

متریال ساخت:

شمش مارک دار 

 

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید


وزن گوشواره: 

7.700

متریال ساخت: 

شمش مارک دار

دستبند آنجل
ناموجود
 
دستبند آنجل
ناموجود
 

تراش: دارد
وزن پهنا 1: 7.00
وزن پهنا 2: 9.90

دستبند MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 14.65
طول دستبند: 18 سانتی متر

النگو رعنا
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 5.55
وزن النگو سایز 2: 5.60
وزن النگو سایز 3: 6.00
وزن النگو سایز 4: 6.40
وزن النگو سایز 5: 6.80

النگو برج
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  6.60
وزن النگو سایز 2:  6.90
وزن النگو سایز 3:  7.20
وزن النگو سایز 4:  7.50
وزن النگو سایز 5: 
7.80
پهنا: 8 میلی متر

النگو برج
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  6.85
وزن النگو سایز 2:  7.20
وزن النگو سایز 3:  7.30
وزن النگو سایز 4:  7.40
وزن النگو سایز 5: 
7.50
پهنا: 8 میلی متر

النگو برج
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 3.70
وزن النگو سایز 2: 4.10
وزن النگو سایز 3:  4.20
وزن النگو سایز 4: 4.85
وزن النگو سایز 5:
5.00
پهنا: 4 میلی متر

سرویس تراش ONYX
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن سرویس: 7.70

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند:

7.63

وزن گردنبند:

14.95

وزن گوشواره:

5.22
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس تراش مارسی
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن گوشواره: 1.66
وزن دستبند: 3.99
وزن گردنبند: 8.75
طول دستبند: 17سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

دستبند PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن دستبند سایز 2:  10.45
وزن دستبند سایز 3:  12.45
وزن دستبند سایز 4:  14.45

دستبند PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن دستبند سایز 2:  10.10
وزن دستبند سایز 3:  12.10
وزن دستبند سایز 4:  14.10

سرویس پایه جواهر
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول: دارد
وزن گردنبند: 29.80
وزن دستبند: 12.70
وزن گوشواره: 7.10
وزن سنگ: 
کسر شده  
گارانتی: 
یک ساله آبکاری 
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

 

سرویس آیسان
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره:

3.62
وزن دستبند: 6.92
وزن گردنبند: 22.26
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده

گردنبند LOUIS VUITTON
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 25.10
طول گردنبند: 43 سانتی متر

مدال پنتر MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 7.00

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.50

دستبند LOUIS VUITTON
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 12.00
طول دستبند: 18 سانتی متر

آویز LOUIS VITTON
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 14.70
طول آویز: 43 سانتی متر

آویز LV
قابل سفارش
تماس بگیرید
آویز LV
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 10.00
طول آویز: 40 سانتی متر

گوشواره فیروزه سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.55
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
فیروزه سنتتیک

انگشتر کارتیر MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 7.55
سایز انگشتر: 54

انگشتر پنتر MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 7.20
سایز انگشتر: 54
مینا: دارد

دستبند فیروزه سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 1.30
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
فیروزه سنتتیک

دستبند مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند با زنجیر در 30:
1.00
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

 

آویز مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز با زنجیر در 30: 2.00
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

نیم ست رولکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 56
زنجیر: ندارد
وزن نیم ست: 15.70

دستبند بچگانه رولکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن دستبند: 7.20

حلقه رینگی دامله
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن حلقه: 3.40
پهنا: 4 mm

حلقه رینگی دامله
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن حلقه: 4.00
پهنا: 5 mm

حلقه رینگی تخت
قابل سفارش
تماس بگیرید


پهنا:

4 MM

وزن حلقه: 

4.60

حلقه رینگی دامله
قابل سفارش
تماس بگیرید

پهنا: 3 MM
وزن حلقه: 2.56

النگو وحدت T
ناموجود
 
النگو وحدت T
ناموجود
 

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 5.30
وزن النگو سایز 2: 5.70
وزن النگو سایز 3:  5.75
وزن النگو سایز 4: 6.25
وزن النگو سایز 5:
6.45
پهنا: 5 میلی متر

سرویس تراش حسینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.07
وزن دستبند: 13.70
وزن گردنبند: 24.83
تراش: دارد

نیم ست تیفانی
ناموجود
 
نیم ست تیفانی
ناموجود
 

وزن گردنبند: 21.00
وزن دستبند: 13.20
طول گردنبند: 24 سانتی متر
طول دستبند: 20 سانتی متر

گردنبند تیفانی
ناموجود
 
گردنبند تیفانی
ناموجود
 

وزن گردنبند: 21.00
طول گردنبند: 24 سانتی متر

دستبند تیفانی
ناموجود
 
دستبند تیفانی
ناموجود
 

وزن دستبند: 13.20
طول دستبند: 20 سانتی متر

دستبند تیفانی
ناموجود
 
دستبند تیفانی
ناموجود
 

وزن دستبند: 8.00
طول دستبند: 20 سانتی متر

نیم ست فیروزه سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 1.30
وزن آویز: 2.60
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
فیروزه سنتتیک

رولباسی مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی با زنجیر در 30: 3.40
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

سرویس مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 2.65
وزن گردنبند: 5.25
وزن گوشواره: 2.70
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

رولباسی مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی: 6.00
طول رولباسی:
80 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

گردنبند مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند با زنجیر در 30: 2.50
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

نیم ست فیروزه سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 3.80
وزن گوشواره:
5.00
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
فیروزه سنتتیک

نیم ست عقیق سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 6.25
وزن مدال: 4.00
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
عقیق سنتتیک

گوشواره مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.75
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید

دستبند مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 2.60
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

گردنبند فیروزه سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند با زنجیر در 30: 2.10
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
فیروزه سنتتیک

گردنبند مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 5.20
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

نیم ست CARTIER
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 8.25
وزن آویز: 10.30
وزن نیم ست: 18.55
طول دستبند: 18 سانتی متر
طول آویز: 40 سانتی متر

دستبند کارتیر نگین دار
ناموجود
 

وزن سایز 1: 23.40
وزن سایز 2: 26.30

مدال پنتر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سایز 30 : 3.90
وزن سایز 35 :
5.30
وزن سایز 40 :
6.50
وزن سایز 45 :
10.40
زنجیر: ندارد
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گوشواره پنتر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 11.50
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: سواروسکی
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال پنتر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز مدال سایز 30:
7.10
سایز مدال سایز 35:
9.90
سایز مدال سایز 40: 11.90
وزن مدال سایز 45: 15.30
زنجیر: ندارد
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: سواروسکی
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نیم ست پنتر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 9.90
وزن گوشواره: 11.45
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: سواروسکی
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نیم ست JS
ناموجود
 
نیم ست JS
ناموجود
 

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 6.30
وزن گوشواره: 7.34
وزن مدال: 5.96
وزن پلاک: 5.96
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش مارک دار
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

دستبند پنتر
ناموجود
 
دستبند پنتر
ناموجود
 

وزن دستبند: 34.00
متریال ساخت:
شمش بار
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

دستبند پنتر
ناموجود
 
دستبند پنتر
ناموجود
 

وزن دستبند: 32.00
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش مارک دار
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

دستبند پنتر
ناموجود
 
دستبند پنتر
ناموجود
 

وزن دستبند: 43.00
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش مارک دار
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

آویز پنتر
ناموجود
 
آویز پنتر
ناموجود
 


وزن آویز:

9.00

متریال ساخت:

شمش بار

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

انگشتر پنتر
ناموجود
 
انگشتر پنتر
ناموجود
 

وزن انگشتر:


13.25

وزن سنگ:

کسر شده

متریال ساخت:

شمش مارک دار

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

 

انگشتر تراش H
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 2.30
تراش:
دارد

انگشتر گردباد
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 5.50

سرویس کاملیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش:

دارد

وزن گوشواره:

2.40
وزن دستبند: 6.70
وزن گردنبند: 20.90
طول دستبند: 18 سانتی متر
طول گردنبند: 45 سانتی متر

نیم ست قلب
ناموجود
 
نیم ست قلب
ناموجود
 

زنجیر: ندارد
وزن نیم ست سایز 1: 4.00
وزن نیم ست سایز 2: 4.50
وزن نیم ست سایز 3: 6.30

مدال قلب
ناموجود
 
مدال قلب
ناموجود
 

زنجیر: ندارد
وزن مدال سایز 1: 1.30
وزن مدال سایز 2: 1.50
وزن مدال سایز 3: 2.00

النگو سیاه قلم
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن سایز 1: 7.30
وزن سایز 2: 7.90
وزن سایز 3: 8.20
وزن سایز 4: 8.60
وزن سایز 5:
9.00
پهنا: 6 میلی متر

 

النگو سیاه قلم
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن سایز 1: 8.00
وزن سایز 2: 8.60
وزن سایز 3: 8.90
وزن سایز 4: 9.30
وزن سایز 5:
9.75
پهنا: 7 میلی متر

 

گوشواره بچگانه دلوین
ناموجود
 

وزن گوشواره: 2.75

گوشواره دلوین
ناموجود
 
گوشواره دلوین
ناموجود
 

وزن گوشواره: 3.15

دستبند رولکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن دستبند: 14.20
طول دستبند: 18 سانتی متر

دستبند رولکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن دستبند: 18.80
طول دستبند: 19 سانتی متر

دستبند ماری AK
ناموجود
 
دستبند ماری AK
ناموجود
 

وزن دستبند: 5.05

مدال رز
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 4.60
زنجیر: ندارد
جنس سنگ: زیرکونیا

انگشتر رز
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.30
جنس سنگ: زیرکونیا

نیم ست رز
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.60
وزن مدال: 4.90
وزن دستبند: 16.30
جنس سنگ: زیرکونیا

نیم ست رز
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
سایز انگشتر: 56
وزن انگشتر: 4.60
وزن مدال: 4.90
وزن گوشواره: 6.00
جنس سنگ: زیرکونیا

گوشواره رز
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 6.00
جنس سنگ: زیرکونیا

النگو برگ
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 6.70
وزن النگو سایز 2: 7.90
وزن النگو سایز 3: 8.70
وزن النگو سایز 4: 9.50
وزن النگو سایز 5: 10.30

سرویس نگین دار UF
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 24.00
وزن گردنبند: 15.00
وزن دستبند: 6.00
وزن گوشواره: 3.00
وزن سنگ: کسر شده

مدال سپهر
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 5.40
وزن سنگ: کسر شده

مدال رز
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 5.20
وزن سنگ: کسر شده

آویز طرح تاج
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز با زنجیر در 30: 2.50

آویز چشم نظر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز با زنجیر در 30: 2.40

مدال قلب چشم نظر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.00
زنجیر: ندارد

مدال چشم نظر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 0.80
زنجیر: ندارد

دستبند پرستیژ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند سایز 1: 23.10
وزن دستبند سایز 2:
25.50
وزن دستبند سایز 3:
29.00
وزن دستبند سایز 4: 32.80
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند کارتیر تخت توپر زرکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

طول دستبند: 20 سانتی متر
وزن با پهنای 5.50 میلی متر: 14.00 گرم              
وزن با پهنای 6.50 میلی متر: 25.30 گرم          
وزن با پهنای 7.50 میلی متر: 26.20 گرم
وزن با پهنای 9.00 میلی متر:
35.00 گرم               
وزن با پهنای 10.50 میلی متر: 50.00 گرم                

نیم ست PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 6.90
زنجیر: ندارد

دستبند اسپیناس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 26.80
متریال ساخت: شمش بار

مدال دلسا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 6.90
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: کسر شده

آویز دیبا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 6.60
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده

 

النگو ریخته
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سایز 1: 8.60
وزن سایز 2: 9.10
وزن سایز 3: 9.60
وزن سایز 4: 10.10
وزن سایز 5: 10.60

سرویس رولکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 5.70
وزن دستبند: 14.70
وزن گردنبند: 38.60
طول دستبند: 17سانتی متر
طول گردنبند: 43 سانتی متر

سرویس تراش MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.40
وزن دستبند: 7.70
وزن گردنبند: 17.50
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

مدال تراش MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال سایز 1: 2.30
وزن مدال سایز 2: 2.70
زنجیر: ندارد
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

گوشواره تراش MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن گوشواره:  1.75
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750

دستبند تراش MH
قابل سفارش
تماس بگیرید


وزن دستبند: 

11.00

تضمین اصالت: 

مرجوعی با عیار 750

دستبند MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند:  9.80
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750

انگشتر تراش MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 5.00
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

سرویس شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

متریال ساخت:
شمش بار
وزن سرویس سایز 1: متغیر از وزن 40.00 تا 45.00 گرم
وزن سرویس سایز 2: متغیر از وزن 50.00 تا 55.00 گرم
وزن سرویس سایز 3: متغیر از وزن 60.00 تا 65.00 گرم
وزن سرویس سایز 4: متغیر از وزن 70.00 تا 75.00 گرم
وزن سرویس سایز 5: متغیر از وزن 80.00 تا 85.00 گرم
وزن سرویس سایز 6: متغیر از وزن 90.00 تا 95.00 گرم
وزن سرویس سایز 7: متغیر از وزن 100.00 تا 110.00 گرم
وزن سرویس سایز 8: متغیر از وزن 110.00 تا 120.00 گرم
وزن سرویس سایز 9: متغیر از وزن 120.00 تا 130.00 گرم

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید


وزن گوشواره: 

8.00

متریال ساخت: 

شمش مارک دار

نیم ست قلب زربُن
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 7.90
تراش: دارد

گوشواره قلب
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 0.80

سرویس اُپال گوی دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس:

10.40
وزن گوشواره: 1.14
وزن دستبند: 2.16
وزن گردنبند: 7.10
طول گوشواره: 1 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

دستبند پاپیون
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند سایز 1: 12.90

انگشتر پاپیون
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:  54
وزن انگشتر:  3.49

 

انگشتر سریر
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:  54
وزن انگشتر:  3.32

 

گردنبند کارتیر تخت
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول: دارد
وزن گردنبند در سایز 2: 34.50
وزن گردنبند در سایز 3:
42.40
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

 

انگشتر پرستیژ
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر:
5.80
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

 

انگشتر پرستیژ
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر:
5.70
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

 

انگشتر کارتیر دامله
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 3.50
کاور محصول: دارد

گارانتی:

یک ساله آبکاری

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

 

انگشتر کارتیر تخت
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54

کاور محصول:

دارد

وزن انگشتر:

3.50

گارانتی:

یک ساله آبکاری

تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر دامله
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 3.80
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر دامله
قابل سفارش
تماس بگیرید


سایز انگشتر:

54

وزن انگشتر:

4.00

کاور محصول:

دارد

گارانتی:

یک ساله آبکاری 

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750 

متریال ساخت: 

شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر دامله
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 2.10
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: