محصولات پرفروش

انگشتر پرستیژ
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 5.00 گرم
جنس سنگ: سواروسکی
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

سرویس اپال گوی دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس:

10.40
وزن گوشواره: 1.14
وزن دستبند: 2.16
وزن گردنبند: 7.10
طول گوشواره: 1 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

دستبند بهراد
ناموجود
 
دستبند بهراد
ناموجود
 

وزن دستبند: 59.00
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار

 

النگو رعنا
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 5.55
وزن النگو سایز 2: 5.60
وزن النگو سایز 3: 6.00
وزن النگو سایز 4: 6.40
وزن النگو سایز 5: 6.80

کارتیرتخت ساده 17 میل (دستبند النگویی کارتیر تخت ساده 17 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند سایز 1 پهنای 17 میل: 29.900 گرم
وزن دستبند سایز 2 پهنای 17 میل:
31.00 گرم
وزن دستبند سایز 3 پهنای 17 میل:
33.00 گرم
وزن دستبند سایز 4 پهنای 17 میل:
35.00 گرم
کاور محصول: دارد
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند LOUIS VUITTON
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 12.00
طول دستبند: 18 سانتی متر

سرویس نگین دار UF
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 24.00
وزن گردنبند: 15.00
وزن دستبند: 6.00
وزن گوشواره: 3.00
وزن سنگ: کسر شده

دستبند مترو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند 17 سانتی متر پهنای 1 سانت: 14.400 گرم
وزن دستبند 18 سانتی متر پهنای 7 میل: 13.700 گرم

نیم ست CARTIER
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 8.25
وزن آویز: 10.30
وزن نیم ست: 18.55
طول دستبند: 18 سانتی متر
طول آویز: 40 سانتی متر

انگشتر صبا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 4.300 گرم

نیم ست کارتیر تخت
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 6.00
وزن گوشواره: 6.70
کاور محصول: دارد

گارانتی:

یک ساله آبکاری

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

 

النگو صدف
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو صدف سایز 1: 8.600 گرم
وزن النگو صدف سایز 2: 9.300گرم
وزن النگو صدف سایز 3: 9.700 گرم
وزن النگو صدف سایز 4: 10.600 گرم

مدال و ان یکاد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.00 گرم
طول مدال: 1.9 سانتی متر
زنجیر: ندارد
مینا: دارد

مدال پایه جواهر لوکس توکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 3.700 گرم 
کاور محصول: دارد
زنجیر: ندارد
جنس سنگ: توکا
گارانتی: یک ساله آبکاری
وزن سنگ: کسر شده
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت شمش به همراه بار ایتالیایی
مرجوعی پول سنگ در زمان فروش: به شرط سالم بودن سنگ

انگشتر کارتیر تخت
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
کاور محصول: دارد
وزن انگشتر: 3.90
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

 

انگشتر ورساچه بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 27.300 گرم
متریال ساخت: شمش بار
مدال ست: ME0241011
پابند ست: PA0241002
دستبند ست: DA0241052

انگشتر مینا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 4.100 گرم 

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 19.750 گرم
بلندی گردنبند: 51 سانتی متر
بلندی گوشواره: 3 سانتی متر
طول دستبند: 19  سانتی متر

دستبند بهراد(دستبند ورساچه بهراد)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 71.550 گرم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
انگشتر ست: AN0241062
مدال ست: ME0241011
پابند ست: PA0241002

دستبند عربی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 13.200 گرم
قفل دستبند: طوطی

مدال ویچنزا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 10.100 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 5.6 سانتی متر

النگو برگ
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 6.70
وزن النگو سایز 2: 7.90
وزن النگو سایز 3: 8.70
وزن النگو سایز 4: 9.50
وزن النگو سایز 5: 10.30

انگشتر پیاتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 2.300 گرم
سنگ: ندارد

مدال و ان یکاد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.650 گرم 
طول مدال: 2.2 سانتی متر
مینا: دارد
زنجیر: ندارد

گردنبند کارتیر زرپسند
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند کارتیر سایز 1: 15.30
وزن گردنبند کارتیر سایز 2:
26.10
وزن گردنبند کارتیر سایز 3:
33.30
وزن گردنبند کارتیر سایز 4:
36.22
وزن گردنبند کارتیر سایز 5:
53.77
وزن گردنبند کارتیر سایز 6:
66.37
وزن گردنبند کارتیر سایز 7:
82.12

نیم ست خورشیدی
ناموجود
 
نیم ست خورشیدی
ناموجود
 

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 9.06
وزن گوشواره: 7.22
وزن انگشتر: 4.71
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 37.900 گرم
وزن سنگ: 0.49 گرم 
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 23.700 گرم
وزن سنگ: 0.49 گرم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر ورساچه بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 44.800 گرم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 14.750 گرم
سایز انگشتر: 54
قابلیت تغییر سایز: دارد

انگشتر گل بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 41.00
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار

انگشتر پروانه بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 37.80
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار

مدال و ان یکاد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.700 گرم
طول مدال: 2.2 سانتی متر
زنجیر: ندارد
مینا: دارد

مدال انیمال
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 12.100 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 6.6 سانتی متر

سرویس شنل کونیک
قابل سفارش
تماس بگیرید

متریال ساخت:
شمش بار
وزن سرویس سایز 1: متغیر از وزن 40.00 تا 45.00 گرم
وزن سرویس سایز 2: متغیر از وزن 50.00 تا 55.00 گرم
وزن سرویس سایز 3: متغیر از وزن 60.00 تا 65.00 گرم
وزن سرویس سایز 4: متغیر از وزن 70.00 تا 75.00 گرم
وزن سرویس سایز 5: متغیر از وزن 80.00 تا 85.00 گرم
وزن سرویس سایز 6: متغیر از وزن 90.00 تا 95.00 گرم
وزن سرویس سایز 7: متغیر از وزن 100.00 تا 110.00 گرم
وزن سرویس سایز 8: متغیر از وزن 110.00 تا 120.00 گرم
وزن سرویس سایز 9: متغیر از وزن 120.00 تا 130.00 گرم

دستبند کارتیر تخت توپر زرکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

طول دستبند: 20 سانتی متر
وزن با پهنای 5.50 میلی متر: 14.00 گرم              
وزن با پهنای 6.50 میلی متر: 25.30 گرم          
وزن با پهنای 7.50 میلی متر: 26.20 گرم
وزن با پهنای 9.00 میلی متر:
35.00 گرم               
وزن با پهنای 10.00میلی متر: 50.00 گرم                

کارتیرکونیک ژاپنی 20 میل( گردنبند کارتیر کونیک ژاپنی 20 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند پهنای 20 میل:  66.730 گرم
تراش: دارد
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

گردنبند کارتیر تخت توپر زرکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

طول گردنبند: 60 سانتی متر
وزن با پهنای 5.50 میلی متر: 40.20 گرم              
وزن با پهنای 6.50 میلی متر: 72.30 گرم          
وزن با پهنای 7.50 میلی متر: 73.20 گرم
وزن با پهنای 9.00 میلی متر:
97.30 گرم               
وزن با پهنای 10.00میلی متر: 127.00 گرم                

سرویس ونوس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 22.900 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
بلندی گردنبند: 42 سانتی متر
طول پلاک ورساچه متصل به گردنبند: 2.9 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.5 سانتی متر

نیم ست بحرینی (شکوفه برنارد)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 34.950 گرم
بلندی گردنبند: 64 سانتی متر
بلندی گوشواره: 7.7 سانتی متر

انگشتر بحرینی ( گل فیوژن)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 8.250 گرم
سنگ: ندارد

انگشتر پاندورا
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 5.750 گرم
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

 

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 15.950 گرم
بلندی گردنبند: 53 سانتی متر
بلندی گوشواره: 3 سانتی متر
طول دستبند: 19 سانتی متر

مدال بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 41.500 گرم 
قطر مدال: 5.7 سانتی متر
وزن سنگ:  کسر شده 1.260 گزم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال پنتر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز مدال سایز 1:
3.00 گرم
سایز مدال سایز 2:
4.00 گرم
سایز مدال سایز 3: 6.00 گرم
وزن مدال سایز 4: 8.00 گرم
وزن مدال سایز 5:
10.00 گرم
زنجیر: ندارد
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: سواروسکی
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس : 24.00 گرم
طول گردنبند:  53سانتی متر
طول دستبند: 19 سانتی متر
طول گوشواره: 4  سانتی متر

مدال انیمال
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 5.300 گرم
زنجیر: ندارد

النگو پرتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سایز 1: 4.05گرم
وزن سایز 2: 5.00 گرم
وزن سایز 3: 5.500 گرم 
وزن سایز 4: 6.00 گرم 

مدال ام جی ام (MGM)
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 7.00

مدال ویچنزا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 10.400 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 5 سانتی متر

طلای بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 15.100 گرم
سنگ: ندارد
زنجیر: ندارد
بلندی مدال: 14 سانتی متر

دستبند مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند با زنجیر در 30:
1.00
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

 

انگشتر مروارید لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 2.450 گرم
کاور محصول:  دارد
جنس سنگ: مروارید
وزن سنگ:  کسر شده
گارانتی:  یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

پارت جور انگشتر فانتزی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 50.00 گرم
وزن هر انگشتر: از 1 تا 4 گرم 

دستبند کارتیر ژاپنی 13 میل (دستبند النگویی کارتیر ژاپنی 13 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 13 میل سایز 1: 28.650 گرم
وزن دستبند پهنای 13 میل سایز 2: 29.500 گرم 
وزن دستبند پهنای 13 میل سایز 3: 30.00 گرم
وزن دستبند پهنای 13 میل سایز 4:
32.00 گرم
کاور محصول: دارد
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
نوع تراش: CNC

کارتیر تخت مارک 11 میل( دستبند کارتیر تخت مارک 11 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 11 میل: 29.800 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 22 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
نوع تراش: CNC

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 15.950 گرم
بلندی گردنبند: 50 سانتی متر
طول دستبند: 18 سانتی متر
بلندی  گوشواره: 3 سانتی متر

نیم ست پنتر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال سایز 1: 3.00 گرم
وزن مدال سایز 2: (30 میل) 4.00 گرم
وزن مدال سایز 3: (35 میل)
6.00 گرم
وزن مدال سایز 4: (40 میل) 8.00 گرم
وزن مدال سایز 5: (45 میل) 10.00 گرم
وزن گوشواره: 11.45
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: سواروسکی
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نیم ست انارکی(رز)
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
سایز انگشتر: 56
وزن انگشتر: 4.60
وزن مدال: 4.90
وزن گوشواره: 6.00
جنس سنگ: زیرکونیا

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.830 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: ندارد
قیمت سنگ: 100.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

نیم ست بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 36.950 گرم 
بلندی گردنبند: 56 سانتی متر
بلندی گوشواره: 7.5 سانتی متر

نیم ست بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 46.05 گرم
بلندی گردنبند: 56 سانتی متر
بلندی گوشواره: 7.5 سانتی متر

نیم ست انزو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 15.500 گرم 
بلندی مدال: 3.9 سانتی متر
بلندی گوشواره: 4.3 سانتی متر
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

نیم ست انزو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 20.850 گرم 
سایز انگشتر: 54
بلندی مدال: 4.8 سانتی متر
بلندی گوشواره: 5 سانتی متر
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

نیم ست انزو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 17.950 گرم 
سایز انگشتر: 54
بلندی مدال: 4 سانتی متر
بلندی گوشواره: 4.4 سانتی متر
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

انگشتر بحرینی ( گل فیوژن)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 4.500 گرم
سایز: 54

کارتیر کونیک تخت 13میل(گوشواره کارتیر کونیک تخت 13میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 9.00 گرم
بلندی گوشواره: 3.5  سانتی متر
پهنا: 13، 11 ، 9 میل
نوع قفل: میخی
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 4.950 گرم
زنجیر: ندارد
مینا:  دارد
بلندی مدال: 3.6 سانتی متر

سرویس بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس بدون دستبند: 15.300 گرم
بلندی گردنبند: 48 سانتی متر
بلندی گل وسط: 6سانتی متر
بلندی گوشواره: 7 سانتی متر

مدال بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 108.650 گرم
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: 0.830 گرم(کسر شده)
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

حلقه رینگی تخت
قابل سفارش
تماس بگیرید


پهنا:

4 MM

وزن حلقه: 

4.60

زنجیر پوست ماری(بالکس ترتی)
قابل سفارش
تماس بگیرید

پهنای 1: 5.600 گرم  40.5 سانتی متر
پهنای 2: 9.500 گرم 40.5 سانتی متر
پهنای 3: 15.700 گرم 40.5 سانتی متر
پهنای 4: 23.600 گرم 40.5 سانتی متر

سرویس بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس بدون دستبند: 13.300 گرم
بلندی گردنبند: 36 سانتی متر
بلندی گل وسط: 3.5 سانتی متر
بلندی گوشواره: 7 سانتی متر

مدال بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 42.550 گرم
زنجیر: ندارد
سنگ: 1.260 گرم کسر شده
قطر مدال: 5.7 سانتی متر
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند فیروزه سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 1.30
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
فیروزه سنتتیک

طلای بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 33.450 گرم
سنگ: ندارد

دستبند و گردنبند هرینگبون
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.650 گرم
وزن گردنبند: 12.690 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر 
طول گردنبند: 46 سانتی متر

النگو پیچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 4.600 گرم
وزن النگو سایز 2: 4.900 گرم
وزن النگو سایز 3: 5.500 گرم
وزن النگو سایز 4: 6.00 گرم

انگشتر انارکی(رز)
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.30
جنس سنگ: زیرکونیا

انگشتر بحرینی ( گل فیوژن)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 11.700 گرم
سنگ: ندارد

سرویس ام جی ام(MGM)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 118.950 گرم
طول گردنبند: 43.5 سانتی متر
طول دستبند: 19 سانتی متر
طول گوشواره: 5.7 سانتی متر

نیم ست انارکی(رز)
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.60
وزن مدال: 4.90
وزن دستبند: 16.30
جنس سنگ: زیرکونیا

انگشتر بحرینی ( گل فیوژن)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 11.300 گرم
سنگ: ندارد

النگو هما
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز 1: 3.700 گرم
سایز 2: 4.250 گرم
سایز 3: 4.350 گرم
سایز 4: 4.600 گرم
سایز 5: 4.800 گرم

طلای بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 9.900 گرم
سنگ: ندارد
زنجیر: ندارد

نیم ست انزو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 19.650گرم 
بلندی مدال: 4.1 سانتی متر
بلندی گوشواره: 3.9 سانتی متر
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

مدال ورساچه بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 53.250 گرم
سنگ : دارد
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: ندارد

گوشواره ورساچه بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 12.300 گرم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
انگشتر ست: AN0241062
دستبند ست: DA0241052
مدال ست: ME0241014

گردنبند زنجیری ورساچه بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

متریال ساخت: شمش بار
وزن گردنبند زنجیری:  79.500 گرم
طول گردنبند: 67.5 سانتی متر

انگشتر انارکی(سریر)
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:  54
وزن انگشتر:  3.32

 

گردنبند کارتیر ژاپنی 20 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول: دارد
وزن گردنبند پهنای 20 میلی متر: 100.00 گرم 
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
نوع تراش: CNC

النگو آینه ای
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 4.200 گرم
وزن النگو سایز2: 4.100 گرم
وزن النگو سایز3: 4.550 گرم
وزن النگو سایز 4: 5.100 گرم
وزن النگو سایز5: 5.300 گرم

دستبند هرمس گلستانه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 9.800 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر

سرویس بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس بدون دستبند: 17.650 گرم
بلندی گردنبند: 46 سانتی متر
بلندی گل وسط: 4.5 سانتی متر
بلندی گوشواره: 5.2 سانتی متر

مدال پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

2.100 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(35 عدد سنگ سواروسکی به وزن 0.21 گرم)
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:  سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:  در صورت سالم بودن سنگ

انگشتر بحرینی ( گل فیوژن)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 10.00 گرم
سنگ: ندارد

طلای بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 10.700 گرم
زنجیر: ندارد
بلندی مدال: 14 سانتی متر

انگشتر پایه جواهر لوکس
ناموجود
 

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.05 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ:  108  عدد به وزن 0.34 گرم(کسر شده)
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی،کوراندوم،نانو
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

النگو سیاه قلم
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 12.00 گرم
وزن النگو سایز 2: 12.700 گرم
وزن النگو سایز 3: 13.600 گرم 
وزن النگو سایز 4: 14.600 گرم
وزن النگو سایز 5: 15.00 گرم
سیاه قلم: دارد

النگو سیاه قلم
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 12.00گرم
وزن النگو سایز 2: 12.45گرم
وزن النگو سایز 3: 14.200 گرم 
وزن النگو سایز 4: 14.45 گرم
وزن النگو سایز 5: 15.00 گرم
سیاه قلم: دارد

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 15.05 گرم 
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنی: 40 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر

النگو پرتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سایز 1: 17.750 گرم
وزن سایز 2: 18.500 گرم
وزن سایز 3: 19.750  گرم 
وزن سایز 4: 20.500 گرم
وزن سایز 5: 22.00 گرم
پهنای النگو 2.5 سانتی متر

کارتیرتخت نگین دار17 میل( دستبند کارتیر تخت نگین دار 17 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن پهنا 17 میلی متر: 37.00  گرم
قابلیت ارائه در پهناهای مختلف: دارد
وزن سنگ: کسر شده
طول دستبند: 20 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس : 23.100 گرم
طول گردنبند:  50 سانتی متر
طول دستبند: 18 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس : 23.750 گرم
طول گردنبند:  50 سانتی متر
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
طول گوشواره: 4.5 سانتی متر

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس : 17.450 گرم
طول گردنبند:   48 سانتی متر
طول دستبند: 19 سانتی متر
طول گوشواره: 2.7 سانتی متر

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس : 21.00 گرم
طول گردنبند:   49 سانتی متر
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
طول گوشواره: 4.6 سانتی متر

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس : 23.650 گرم
طول گردنبند:   53 سانتی متر
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
طول گوشواره: 4.6 سانتی متر

نیم ست بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 34.250 گرم
بلندی گردنبند: 56 سانتی متر
بلندی گوشواره: 7.5 سانتی متر

دستبند فانتزی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 28.350 گرم
طول دستبند: 22 سانتی متر

آویز پورتوفینو
قابل سفارش
تماس بگیرید

 

وزن آویز: 6.00  گرم
قطر مدال: 3.9 سانتی متر
بلندی زنجیر: 44   سانتی متر

سرویس فانتزی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 80.600 گرم
بلندی گردنبند: 47 سانتی متر
طول دستبند: 22 سانتی متر
بلندی گوشواره: 5.8 سانتی متر

سرویس الکتروفرم
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 80.400 گرم
بلندی گردنبند: 47  سانتی متر
طول دستبند: 20.5 سانتی متر
طول گوشواره: 6.5 سانتی متر

سرویس الکتروفرم
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 58.150 گرم
بلندی گردنبند: 46 سانتی متر
طول دستبند: 20 سانتی متر
بلندی گوشواره: 6.5 سانتی متر

نیم ست بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 30.400 گرم
بلندی گوشواره: 4.5 سانتی متر
بلندی گردنبند: 36 سانتی متر

انگشتر فلورا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 1.750 گرم
سایز انگشتر: 54

انگشتر فلورا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 0.950 گرم
سایز انگشتر: 54

گوشواره تیفانی
ناموجود
 
گوشواره تیفانی
ناموجود
 

وزن گوشواره: 4.450 گرم
بلندی گوشواره: 2.7 سانتی متر

گوشواره الیزه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.250 گرم
طول گوشواره: 1.7 سانتی متر

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس : 21.650 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
طول گوشواره: 3.4 سانتی متر

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز حلقه و پشت حلقه: 54
وزن حلقه و پشت حلقه: 3.800 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

دستبند مترو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند 18 سانتی متر پهنای 7 سانت: 11.300 گرم

دستبند کارتیر ژاپنی 25 میل (دستبند النگویی کارتیر ژاپنی 25 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 25 میل سایز 1: 65.00گرم
وزن دستبند پهنای 25 میل سایز 2: 70.00 گرم 
وزن دستبند پهنای 25 میل سایز 3: 85.00 گرم
وزن دستبند پهنای 25 میل سایز 4: 92.900  گرم
کاور محصول: دارد
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
نوع تراش: CNC

نیم ست بحرینی (شکوفه برنارد)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 35.950 گرم
بلندی گردنبند: 64 سانتی متر
بلندی گوشواره: 7.7 سانتی متر

نیم ست بحرینی(نیم ست ماهان سوپر)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 19.300 گرم
بلندی گردنبند: 48 سانتی متر
بلندی گوشواره: 5 سانتی متر

انگشتر بحرینی ( گل فیوژن)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 8.900 گرم
سنگ: ندارد

انگشتر بحرینی ( گل فیوژن)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 5.800 گرم
سنگ: ندارد

سرویس گوی سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 4.700 گرم
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 43.5 سانتی متر
طول گوشواره: 5.5 سانتی متر
وزن دستبند: 1.46 گرم
وزن گوشواره: 1.07 گرم
وزن گردنبند: 2.17 گرم

دستبند کارتیر 11 میل گلستانه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 15.400 گرم
پهنا: 11 میلی متر
طول دستبند: 20 سانتی متر

گردنبند ورساچه بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 185.400 گرم
دستبند ست: DA0241053

مدال بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 76.750 گرم 
قطر مدال: 8 سانتی متر
وزن سنگ: 1.950 گرم کسر شده
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 76.400 گرم
زنجیر: ندارد
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
وزن سنگ: کسر شده

گوشواره پیریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.800 گرم
قیمت سنگ: 40.000 تومان
مدال ست: ME0941003

دستبند ونکلیف
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز سایز 1: سایز 2: سایز 3: سایز 4:
وزن/زرد، رز، سفید 11.500 گرم 11.800 گرم  11.950 گرم  12.100 گرم

دستبند بچه گانه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 2.200 گرم
طول دستبند: 14 سانتی متر

کارتیر تخت مارک 11 میل( گردنبند کارتیر تخت مارک 11 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 78.300 گرم
طول گردنبند: 60 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

کارتیر تخت مارک 11 میل (دستبند کارتیر تخت مارک 11 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 11 میل: 24.900 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 20 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

کارتیرکونیک تخت15میل(دستبند کارتیر تخت کونیک 15 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 15 میل: 25.800 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 21 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

النگو تک پوش صخره
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز 1: 10.300 گرم
سایز 2: 11.300 گرم
سایز 3: 12.050 گرم
سایز 4: 13.400 گرم
سایز 5: 14.00 گرم

دستبند ام جی ام(MGM)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 41.250 گرم
طول دستبند: 21 سانتی متر

دستبند پیاتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.250 گرم

انگشتر پیاتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 2.500 گرم

النگو آفاق
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز 1: 4.650 گرم
سایز 2: 5.00 گرم
سایز 3: 5.550 گرم
سایز 4: 6.00 گرم 
سایز 5: 6.500 گرم

النگو آفاق
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سایز 1: 4.450 گرم
وزن سایز 2: 5.05 گرم
وزن سایز 3: 5.300 گرم
وزن سایز 4: 5.400  گرم
وزن سایز 5: 5.500 گرم

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 11.100 گرم
طول گوشواره: 8.3 سانتی متر
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 6.100 گرم
بلندی گوشواره: 8.3 سانتی متر
متریال ساخت: شمش بار

کارتیرتخت ساده17میل(گردنبند کارتیر تخت ساده 17 میل مربع)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند پهنای 17میلی متر: 87.400 گرم
طول گردنبند: 46سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

کارتیرتخت نگین دار20میل(دستبند کارتیر تخت نگین دار 20 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنا 20میلی متر: 44.800 
قابلیت ارائه در پهناهای مختلف: دارد
وزن سنگ: کسر شده
طول دستبند: 19 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

کارتیرتخت نگین دار13میل(دستبند کارتیر تخت نگین دار 13 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن پهنا 13 میلی متر: 30.150
قابلیت ارائه در پهناهای مختلف: دارد
وزن سنگ: کسر شده
طول دستبند: 20 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

کارتیرتخت ساده17میل مربع(دستبند کارتیر تخت ساده 17 میل مربع)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 17 میل: 36.900 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 20 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

کارتیرتخت ساده13میل(دستبند کارتیر تخت ساده 13 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 13 میل: 29.350 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 20 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی