محصولات پرفروش

النگو پیچک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 7.00 گرم
وزن النگو سایز 2: 8.00 گرم
وزن النگو سایز 3: 8.500 گرم
وزن النگو سایز 4: 9.00 گرم
وزن النگو سایز 5: 9.100گرم

انگشتر بحرینی ( گل فیوژن)
ناموجود
 

وزن انگشتر: 8.900 گرم
سنگ: ندارد

کارتیر کونیک ژاپنی 20 میل(دستبند کارتیر کونیک ژاپنی 20 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول: دارد
وزن دستبند: 32.550
طول دستبند: 23 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
نوع تراش: CNC

دستبند بحرینی (دستبند النگویی بحرینی)
ناموجود
 

وزن النگو: 12.300 گرم
سنگ: ندارد

پارت جور انگشتر فانتزی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 50.00 گرم
وزن هر انگشتر: از 1 تا 4 گرم 

کارتیر تخت ساده 11میل(دستبند کارتیر تخت ساده 11 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 11  میل: 21.00 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 20 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

النگو حسینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 11.200
وزن النگو سایز 2: 12.750
وزن النگو سایز 3: 14.00
وزن النگو سایز 4: 15.00

سرویس اونیکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 19.800 گرم 
طول دستبند: 19 سانتی متر 
بلندی  گردنبند: 45 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2 سانتی متر
وزن نگین: کسر شده

النگو صدف
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو صدف سایز 1: 5.350 گرم
وزن النگو صدف سایز 2: 6.100 گرم
وزن النگو صدف سایز 3: 7.200 گرم

سرویس بحرینی
ناموجود
 
سرویس بحرینی
ناموجود
 

وزن سرویس بدون دستبند: 15.300 گرم
بلندی گردنبند: 48 سانتی متر
بلندی گل وسط: 6سانتی متر
بلندی گوشواره: 7 سانتی متر

کارتیر تخت مارک 11 میل(دستبند کارتیر تخت مارک 11 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 11 میل: 28.00 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 20 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
وزن سنگ: 193 عدد با وزن 0.30گرم (کسر شده)

دستبند لاوا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.350 گرم

سرویس ماری
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 7.400 گرم 
بلندی گردنبند: 43 سانتی متر
طول دستبند: 19 سانتی متر
طول گوشواره: 4.7  سانتی متر

مدال دست ساز اسم خدا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 14.200 گرم 
زنجیر: ندارد
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 19.750 گرم
بلندی گردنبند: 51 سانتی متر
بلندی گوشواره: 3 سانتی متر
طول دستبند: 19  سانتی متر

دستبند و گردنبند هرینگبون
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.650 گرم
وزن گردنبند: 12.690 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر 
طول گردنبند: 46 سانتی متر

انگشتر انارکی(سریر)
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:  54
وزن انگشتر:  3.32

 

گوشواره تیفانی
ناموجود
 
گوشواره تیفانی
ناموجود
 

وزن گوشواره: 4.450 گرم
بلندی گوشواره: 2.7 سانتی متر

النگو سیاه قلم
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن سایز 1: 8.00
وزن سایز 2: 8.60
وزن سایز 3: 8.90
وزن سایز 4: 9.30
وزن سایز 5:
9.75
پهنا: 7 میلی متر

 

نیم ست بحرینی
ناموجود
 
نیم ست بحرینی
ناموجود
 

وزن نیم ست: 26.900 گرم
بلندی گوشواره: 5.2 سانتی متر
بلندی گردنبند: 43.00 سانتی متر

مدال بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 42.550 گرم
زنجیر: ندارد
سنگ: 1.260 گرم کسر شده
قطر مدال: 5.7 سانتی متر
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

النگو برگ
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 6.70
وزن النگو سایز 2: 7.90
وزن النگو سایز 3: 8.70
وزن النگو سایز 4: 9.50
وزن النگو سایز 5: 10.30

گردنبند کارتیر زرپسند
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند کارتیر سایز 1: 15.30
وزن گردنبند کارتیر سایز 2:
26.10
وزن گردنبند کارتیر سایز 3:
33.30
وزن گردنبند کارتیر سایز 4:
36.22
وزن گردنبند کارتیر سایز 5:
53.77
وزن گردنبند کارتیر سایز 6:
66.37
وزن گردنبند کارتیر سایز 7:
82.12

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 15.950 گرم
بلندی گردنبند: 53 سانتی متر
بلندی گوشواره: 3 سانتی متر
طول دستبند: 19 سانتی متر

انگشتر پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.900 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی،کوراندوم،نانو
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

انگشتر بحرینی ( گل فیوژن)
ناموجود
 

وزن: 9.250 گرم
سنگ: ندارد

کارتیرتخت ساده 17 میل (دستبند النگویی کارتیر تخت ساده 17 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند سایز 1 پهنای 17 میل: 29.900 گرم
وزن دستبند سایز 2 پهنای 17 میل:
31.00 گرم
وزن دستبند سایز 3 پهنای 17 میل:
33.00 گرم
وزن دستبند سایز 4 پهنای 17 میل:
35.00 گرم
کاور محصول: دارد
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

النگو حسینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 12.800
وزن النگو سایز 2: 13.200
وزن النگو سایز 3: 14.00
وزن النگو سایز 4: 16.00

سرویس ونوس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 20.600 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
بلندی گردنبند: 42 سانتی متر
طول پلاک ورساچه متصل به گردنبند: 2.1 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.3 سانتی متر

النگو حسینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 12.00
وزن النگو سایز 2: 13.00
وزن النگو سایز 3: 14.00
وزن النگو سایز 4: 15.00

انگشتر دست ساز بارمان گلد
قابل سفارش
تماس بگیرید

  • وزن انگشتر: 5.460 گرم 
    کاور محصول: دارد
    گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
    تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
    متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نیم ست اس اچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 2.300 گرم
زنجیر: ندارد

دستبند فانتزی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 28.900 گرم
طول دستبند: 21 سانتی متر

مدال تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 5.650 گرم
زنجیر: ندارد
مینا:  دارد
بلندی مدال: 3 سانتی متر

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس : 16.650 گرم
طول گردنبند:  49 سانتی متر
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
طول گوشواره: 3.00 سانتی متر

انگشتر بحرینی ( گل فیوژن)
ناموجود
 

وزن انگشتر: 11.700 گرم
سنگ: ندارد

انگشتر بحرینی ( گل فیوژن)
ناموجود
 

وزن انگشتر: 8.250 گرم
سنگ: ندارد

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 14.700 گرم
بلندی گردنبند: 52  سانتی متر
بلندی گوشواره: 3 سانتی متر
طول دستبند: 18.5 سانتی متر

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 20.800 گرم 
طول دستبند: 17.5 سانتی متر
طول گردنی: 42 سانتی متر
طول گوشواره: 4 سانتی متر

نیم ست بحرینی(نیم ست ماهان سوپر)
ناموجود
 

وزن نیم ست: 19.200 گرم
بلندی گردنبند: 50 سانتی متر
بلندی گوشواره: 5 سانتی متر

سرویس کارتیر کونیک ژاپنی(سرویس کارتیر ژاپنی)
قابل سفارش
تماس بگیرید

پهنای دستبند: 17 میلی متر
پهنای گردنبند: 25 میلی متر
طول دستبند: 19 سانتی متر
طول گردنبند: 47 سانتی متر
لینک دستبند کارتیر ژاپنی کونیک: https://b2n.ir/y87934
لینک گردنبند کارتیر ژاپنی کونیک: https://b2n.ir/j86274
نیم ست کارتیر ژاپنی: https://b2n.ir/b04671

دستبند کارتیر ژاپنی 15 میل(دستبند النگویی کارتیر ژاپنی 15 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 15میل سایز   1: 30.700 گرم
وزن دستبند پهنای 15میل سایز 2:
32.00 گرم
وزن دستبند پهنای 15میل سایز 3:
34.00 گرم
وزن دستبند پهنای 15میل سایز 4:
36.00 گرم
کاور محصول: دارد
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
نوع تراش: CNC

کارتیرکونیک نگین دار15میل(دستبند کارتیر تخت کونیک نگین دار 15 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند با پهنا 15 میلی متر: 24.750 گرم
قابلیت ارائه در پهناهای مختلف: دارد
وزن سنگ: کسر شده
طول دستبند: 20 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نیم ست انارکی(رز)
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.60
وزن مدال: 4.90
وزن دستبند: 16.30
جنس سنگ: زیرکونیا

سرویس اونیکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 19.300 گرم 
طول دستبند: 19 سانتی متر 
بلندی  گردنبند: 45 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2 سانتی متر
وزن نگین: کسر شده

النگو پیچک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 6.00 گرم
وزن النگو سایز 2: 6.550گرم
وزن النگو سایز 3: 7.00گرم 
وزن النگو سایز 4: 7.500گرم 
وزن النگو سایز 5: 7.700گرم 

دستبند یورمن پیریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 12.450 گرم 
سنگ: دارد

النگو صدف
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو صدف سایز 1: 6.400 گرم
وزن النگو صدف سایز 2: 6.900 گرم
وزن النگو صدف سایز 3: 7.600 گرم

مدال مدوسا بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 25.800 گرم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
مدال مدوسا نگین دار: ME0241010

نیم ست اس اچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 1.850 گرم
زنجیر: ندارد

سرویس دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 56.250 گرم
وزن انگشتر: 5.310 گرم
وزن دستبند: 15.34گرم
وزن گردنبند: 27.28 گرم
وزن جفت گوشواره: 8.320 گرم

گوشواره پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 7.250 گرم 
کاور محصول:  دارد
وزن سنگ: کسر شده(52 عدد سواروسکی به وزن 0.83 گرم)
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

انگشتر کارتیر
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
کاور محصول: دارد
وزن انگشتر: 3.300 گرم
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند مترو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند مترو 17 سانت پهنای 7 میل: 13.600 گرم
وزن دستبند مترو  16 سانت پهنای 5 میل: 6.900 گرم

دستبند بحرینی (دستبند النگویی بحرینی)
ناموجود
 

وزن النگو: 28.450 گرم
سنگ: ندارد

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 17.900 گرم
بلندی گردنبند: 53 سانتی متر
بلندی گوشواره: 3 سانتی متر
طول دستبند: 18.5  سانتی متر

حلقه رینگی دامله
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن حلقه: 4.00
پهنا: 5 mm

سرویس اونیکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 16.950 گرم
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
بلندی  گردنبند: 50 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.1 سانتی متر
وزن نگین: کسر شده

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.390 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.1 سانتی متر
قیمت سنگ: 50.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

کارتیرتخت نگین دار20میل(گردنبند کارتیر تخت نگین دار 20 میل مربع)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند پهنای 20 میلی متر: 116.500 گرم
طول گردنبند: 43.00 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نیم ست بحرینی(نیم ست ماهان سوپر)
ناموجود
 

وزن نیم ست: 37.900 گرم
سنگ: ندارد
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول گوشواره: 5 سانتی متر

انگشتر ام جی ام (MGM)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 7.55
سایز انگشتر: 54

گردنبند کارتیر تخت توپر زرکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

طول گردنبند: 55سانتی متر
وزن با پهنای 5.50 میلی متر: 39/500 گرم
وزن با پهنای 6.50 میلی متر: 56/100 گرم
وزن با پهنای 7.50 میلی متر: 71/400 گرم
وزن با پهنای 9.00 میلی متر:
90/200 گرم
وزن با پهنای 10.00میلی متر: 130/600 گرم

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس : 16.250 گرم
طول گردنبند:   48 سانتی متر
طول دستبند: 17.5 سانتی متر
طول گوشواره: 3.8 سانتی متر

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 19.250 گرم
بلندی گردنبند: 53 سانتی متر
طول دستبند: 19 سانتی متر
بلندی  گوشواره: 3 سانتی متر

دستبند پوست ماری(بالکس ترتی)
قابل سفارش
تماس بگیرید

پهنای 1: 3.00 گرم  19.5 سانتی متر
پهنای 2: 4.850 گرم 19.5 سانتی متر
پهنای 3: 7.650 گرم 19.5 سانتی متر
پهنای 4: 11.150 گرم 19.5 سانتی متر

النگو آینه ای
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 4.200 گرم
وزن النگو سایز2: 4.100 گرم
وزن النگو سایز3: 4.550 گرم
وزن النگو سایز 4: 5.100 گرم
وزن النگو سایز5: 5.300 گرم

انگشتر پایه جواهر لوکس
ناموجود
 

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 3.700 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی،کوراندوم،نانو
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس : 19.350 گرم
طول گردنبند:  48 سانتی متر
طول دستبند: 16 سانتی متر
طول گوشواره: 3.00سانتی متر

نیم ست بحرینی
ناموجود
 
نیم ست بحرینی
ناموجود
 

وزن نیم ست: 33.00 گرم
بلندی گردنبند: 50 سانتی متر
بلندی گوشواره: 4.8 سانتی متر

النگو حسینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 10.900
وزن النگو سایز 2: 12.00
وزن النگو سایز 3: 13.00
وزن النگو سایز 4: 14.00

انگشتر کارتیر پیچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول: دارد
پهنا: 9 میلی متر
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر ورساچه بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 27.300 گرم
متریال ساخت: شمش بار
مدال ست: ME0241011
پابند ست: PA0241002
دستبند ست: DA0241052

گردنبند زنجیری ورساچه بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

متریال ساخت: شمش بار
وزن گردنبند زنجیری:  79.500 گرم
طول گردنبند: 67.5 سانتی متر

انگشتر پاندورا
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.650 گرم
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر بحرینی ( گل فیوژن)
ناموجود
 

وزن انگشتر: 10.00 گرم
سنگ: ندارد

زنجیر پوست ماری(بالکس ترتی)
قابل سفارش
تماس بگیرید

پهنای 1: 5.600 گرم  40.5 سانتی متر
پهنای 2: 9.500 گرم 40.5 سانتی متر
پهنای 3: 15.700 گرم 40.5 سانتی متر
پهنای 4: 23.600 گرم 40.5 سانتی متر

کارتیر کونیک تخت 25 میل(دستبند کارتیر کونیک تخت 25 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 25 میل: 35.00 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 21 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر پیاتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 2.600 گرم
سنگ:  ندارد

انگشتر ام جی ام (MGM)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 7.20
سایز انگشتر: 54
مینا: دارد

دستبند کارتیر ژاپنی 20 میل (دستبند النگویی کارتیر ژاپنی 20 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 20 میل سایز 1: 49.900 گرم
وزن دستبند پهنای 20 میل سایز 2: 51.00 گرم 
وزن دستبند پهنای 20 میل سایز 3: 56.850 گرم
وزن دستبند پهنای 20 میل سایز 4:
66.00 گرم
کاور محصول: دارد
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
نوع تراش: CNC

مدال ورساچه بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 53.250 گرم
سنگ : دارد
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: ندارد

کارتیرکونیک ژاپنی 20 میل( گردنبند کارتیر کونیک ژاپنی 20 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند پهنای 20 میل:  66.730 گرم
تراش: دارد
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس : 21.650 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
طول گوشواره: 3.4 سانتی متر

دستبند ام جی ام(MGM)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 19.400 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر
گردنبند ست: NE0671037

سرویس الکتروفرم
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن: 62.100 گرم
بلندی گردنبند: 50 سانتی متر
بلندی گوشواره: 9 سانتی متر
طول دستبند: 19 سانتی متر
سایز انگشتر: 54 
مینا: دارد

کارتیرتخت نگین دار11 میل( دستبند کارتیر تخت نگین دار 11 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن پهنا 11 میلی متر: 24.800
قابلیت ارائه در پهناهای مختلف: دارد
گردنبند ست: TGS.N_005
وزن سنگ: کسر شده
تعداد و وزن سنگ: 180 عدد به وزن 0.23 گرم
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

سرویس پایه جواهر
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول: دارد
وزن گردنبند: 29.80
وزن دستبند: 12.70
وزن گوشواره: 7.10
وزن سنگ: 
کسر شده  
گارانتی: 
یک ساله آبکاری 
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

 

سرویس شنل کونیک
قابل سفارش
تماس بگیرید

متریال ساخت:
شمش بار
وزن سرویس سایز 1: متغیر از وزن 40.00 تا 45.00 گرم
وزن سرویس سایز 2: متغیر از وزن 50.00 تا 55.00 گرم
وزن سرویس سایز 3: متغیر از وزن 60.00 تا 65.00 گرم
وزن سرویس سایز 4: متغیر از وزن 70.00 تا 75.00 گرم
وزن سرویس سایز 5: متغیر از وزن 80.00 تا 85.00 گرم
وزن سرویس سایز 6: متغیر از وزن 90.00 تا 95.00 گرم
وزن سرویس سایز 7: متغیر از وزن 100.00 تا 110.00 گرم
وزن سرویس سایز 8: متغیر از وزن 110.00 تا 120.00 گرم
وزن سرویس سایز 9: متغیر از وزن 120.00 تا 130.00 گرم

دستبند ام جی ام(MGM)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 14.65
طول دستبند: 18 سانتی متر

کارتیر تخت ساده 7 میل(دستبند کارتیر تخت ساده 7 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 7 میل: 12.800 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 20 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

کارتیر تخت مارک 11 میل ( دستبند کارتیر تخت مارک 11 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 11 میل: 25.650 گرم
قطر ورساچه: 1.7 سانتی متر
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 20 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.890 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.3 سانتی متر
قیمت سنگ: 120.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

انگشتر پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 3.150 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ:  22 عدد به وزن 0.06 گرم(کسر شده)
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی،کوراندوم،نانو
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس : 16.850 گرم
طول گردنبند:  50 سانتی متر
طول دستبند: 18 سانتی متر
طول گوشواره: 3.2  سانتی متر

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز حلقه و پشت حلقه: 54
وزن حلقه و پشت حلقه: 5.900 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: 65 عدد سنگ ریزه به وزن 0.15 (کسر شده)
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

کارتیر تخت ساده 7میل(گردنبند کارتیر تخت ساده 7 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند پهنای 7میلی متر: 31.150 گرم
طول گردنبند: 50 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند بهراد(دستبند ورساچه بهراد)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 71.550 گرم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
انگشتر ست: AN0241062
مدال ست: ME0241011
پابند ست: PA0241002

انگشتر انارکی(رز)
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.30
جنس سنگ: زیرکونیا

انگشتر کارتیر تخت
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر:
5.90
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

 

انگشتر پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 3.30
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

سنجاق سینه دست ساز
قابل سفارش
تماس بگیرید

طول سنجاق سینه: 3.7 سانتی متر
وزن سنجاق سینه: 1.830 گرم
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750 
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال انارکی(رز)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 4.60
زنجیر: ندارد
جنس سنگ: زیرکونیا

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 15.700 گرم 
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
طول گردنی: 48 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 5.400 گرم
بلندی گوشواره: 7.3 سانتی متر
متریال ساخت: شمش بار

نیم ست پنتر
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول:
دارد
وزن نیم ست 1: 8.35
وزن نیم ست 2: 10.35
وزن نیم ست 3:
12.35
وزن نیم ست 4:
14.35
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر انارکی( تابش)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر سایز 54: 2.700 گرم
سایز: 50 الی 60 

سرویس بحرینی
ناموجود
 
سرویس بحرینی
ناموجود
 

وزن سرویس بدون دستبند: 14.00 گرم
بلندی گردنبند: 46سانتی متر
بلندی گل وسط: 4.5 سانتی متر
بلندی گوشواره: 7 سانتی متر

کارتیرتخت ساده17میل(گردنبند کارتیر تخت ساده 17 میل مربع)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند پهنای 17میلی متر: 87.400 گرم
طول گردنبند: 46سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

کارتیرکونیک تخت15میل(دستبند کارتیر تخت کونیک 15 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 15 میل: 25.800 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 21 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس : 17.800 گرم
طول گردنبند:  48 سانتی متر
طول دستبند: 16.5 سانتی متر
طول گوشواره: 2.6 سانتی متر

گردنبند یورمن پیریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 27.450 گرم

گوشواره انارکی(رز)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 6.00
جنس سنگ: زیرکونیا

دستبند کارتیر ژاپنی 25 میل (دستبند النگویی کارتیر ژاپنی 25 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 25 میل سایز 1: 65.00گرم
وزن دستبند پهنای 25 میل سایز 2: 70.00 گرم 
وزن دستبند پهنای 25 میل سایز 3: 85.00 گرم
وزن دستبند پهنای 25 میل سایز 4: 92.900  گرم
کاور محصول: دارد
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
نوع تراش: CNC

گوشواره ورساچه بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 12.300 گرم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
انگشتر ست: AN0241062
دستبند ست: DA0241052
مدال ست: ME0241014

گوشواره پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.400 گرم 
کاور محصول:  دارد
وزن سنگ: کسر شده(64  عدد سواروسکی به وزن 0.24 گرم)
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

گوشواره پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.400 گرم 
کاور محصول:  دارد
وزن سنگ: کسر شده(64  عدد سواروسکی به وزن 0.24 گرم)
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس : 18.850 گرم
طول گردنبند:   48 سانتی متر
طول دستبند: 19 سانتی متر
طول گوشواره: 2.8 سانتی متر

دستبند فانتزی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 33.150 گرم
طول دستبند: 21.5 سانتی متر

سرویس ماری
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 8.850 گرم 
بلندی گردنبند: 46 سانتی متر
طول دستبند: 22 سانتی متر
طول گوشواره: 5.6سانتی متر

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس : 17.450 گرم
طول گردنبند:   48 سانتی متر
طول دستبند: 19 سانتی متر
طول گوشواره: 2.7 سانتی متر

گردنبند MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 21.650 گرم
بلندی زنجیر: 40 سانتی متر
طول پلاک متصل به زنجیر 5 سانتی متر

رولباسی MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی : 35.800 گرم
بلندی زنجیر: 60 سانتی متر
بلندی پنتر متصل به زنجیر 5 سانتی متر

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 16.350 گرم
بلندی گردنبند: 46 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.5  سانتی متر
طول دستبند: 17  سانتی متر

سرویس ام جی ام(MGM)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 118.950 گرم
طول گردنبند: 43.5 سانتی متر
طول دستبند: 19 سانتی متر
طول گوشواره: 5.7 سانتی متر

آویز ام کا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 4.350
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

سرویس ام ال (سرویس ML)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس : 17.650 گرم
طول گردنبند:   48 سانتی متر
طول دستبند: 19 سانتی متر
طول گوشواره: 2.8 سانتی متر

دستبند کارتیر تخت توپر زرکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

طول دستبند: 20 سانتی متر
وزن با پهنای 5.50 میلی متر: 14/200 گرم
وزن با پهنای 6.50 میلی متر: 20/500 گرم
وزن با پهنای 7.50 میلی متر: 25/500 گرم
وزن با پهنای 9.00 میلی متر:
32/500 گرم
وزن با پهنای 10.00میلی متر: 47/00 گرم

دستبند کارتیر ژاپنی 11 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 11میل: 23.350 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 19.5  سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
نوع تراش: CNC

دستبند بچگانه رولکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن دستبند: 7.20

مدال پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

2.05 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(30 سنگ سواروسکی به وزن 0.04 گرم )
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:  سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:  در صورت سالم بودن سنگ

انگشتر پایه جواهر لوکس
ناموجود
 

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 3.400 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ:  32 عدد به وزن 0.19 گرم(کسر شده)
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی،کوراندوم،نانو
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

النگو رعنا
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 5.55
وزن النگو سایز 2: 5.60
وزن النگو سایز 3: 6.00
وزن النگو سایز 4: 6.40
وزن النگو سایز 5: 6.80

انگشتر پایه جواهر لوکس
ناموجود
 

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 3.600 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ:  34 عدد به وزن 0.19 گرم(کسر شده)
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی،کوراندوم،نانو
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

نیم ست بحرینی
ناموجود
 
نیم ست بحرینی
ناموجود
 

وزن نیم ست: 25.300 گرم
بلندی گردنبند: 40 سانتی متر
بلندی گوشواره: 4.8 سانتی متر

سرویس شنل ساده
قابل سفارش
تماس بگیرید

متریال ساخت: شمش بار
وزن سرویس سایز 1: متغیر از وزن 40.00 تا 45.00 گرم
وزن سرویس سایز 2: متغیر از وزن 50.00 تا 55.00 گرم
وزن سرویس سایز 3: متغیر از وزن 60.00 تا 65.00 گرم
وزن سرویس سایز 4: متغیر از وزن 70.00 تا 75.00 گرم
وزن سرویس سایز 5: متغیر از وزن 80.00 تا 85.00 گرم
وزن سرویس سایز 6: متغیر از وزن 90.00 تا 95.00 گرم
وزن سرویس سایز 7: متغیر از وزن 100.00 تا 110.00 گرم
وزن سرویس سایز 8: متغیر از وزن 110.00 تا 120.00 گرم
وزن سرویس سایز 9: متغیر از وزن 120.00 تا 130.00 گرم
وزن سرویس سایز 10: متغیر از وزن 130.00 تا 140.00 گرم
وزن سرویس سایز 11:
متغیر از وزن 140.00 تا 150.00 گرم
وزن سرویس سایز 12:
متغیر از وزن 150.00 تا 160.00 گرم
وزن سرویس سایز 13:
متغیر از وزن 160.00 تا 170.00 گرم
وزن سرویس سایز 14:
متغیر از وزن 170.00 تا 180.00 گرم
وزن سرویس سایز 15:
متغیر از وزن 180.00 تا 190.00 گرم
وزن سرویس سایز 16:
متغیر از وزن 190.00تا 200.00گرم
وزن سرویس سایز 17:
متغیر از وزن 200.00تا 210.00گرم
وزن سرویس سایز 18:
متغیر از وزن 210.00تا 220.00 گرم
وزن سرویس سایز 19:
متغیر از وزن 220.00تا 230.00گرم
وزن سرویس سایز 20:
متغیر از وزن 230.00تا 240.00گرم

انگشتر کارتیر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 3.70
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: سواروسکی
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال رز
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 5.20
وزن سنگ: کسر شده

النگو سیاه قلم
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن سایز 1: 7.30
وزن سایز 2: 7.90
وزن سایز 3: 8.20
وزن سایز 4: 8.60
وزن سایز 5:
9.00
پهنا: 6 میلی متر

 

سرویس ماری
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 9.900 گرم 
بلندی گردنبند: 46 سانتی متر
طول دستبند: 21 سانتی متر
طول گوشواره: 7 سانتی متر

انگشتر دست ساز بارمان گلد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 4.630 گرم 
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

النگو پیچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 4.600 گرم
وزن النگو سایز 2: 4.900 گرم
وزن النگو سایز 3: 5.500 گرم
وزن النگو سایز 4: 6.00 گرم

گردنبند آرتور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 11.500 گرم 
بلندی گردنبند: 42 سانتی متر
دستبند ست: DA0941063

کارتیرکونیک نگین دار25میل(دستبند کارتیر تخت کونیک نگین دار 25 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند با پهنا 20  میلی متر: 36.00 گرم
قابلیت ارائه در پهناهای مختلف: دارد
وزن سنگ: کسر شده
طول دستبند: 20 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

کارتیرکونیک نگین دار20میل(دستبند کارتیر تخت کونیک نگین دار 20 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند با پهنا 20  میلی متر: 32.00 گرم
قابلیت ارائه در پهناهای مختلف: دارد
وزن سنگ: کسر شده
طول دستبند: 20 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

سرویس فانتزی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 100.250 گرم 
بلندی گردنبند: 47 سانتی متر
طول دستبند: 21 سانتی متر
طول گوشواره: 5.5 سانتی متر

نیم ست بحرینی(نیم ست ماهان سوپر)
ناموجود
 

وزن نیم ست: 21.700 گرم
طول گوشواره: 5 سانتی متر
بلندی گردنبند: 48.00 سانتی متر

نیم ست انارکی(نوشین)
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:  56
بلندی مدال:  3.7 سانتی متر
بلندی گوشواره: 1.8
زنجیر: ندارد

دستبند بحرینی (دستبند النگویی بحرینی)
ناموجود
 

وزن النگو: 20.00 گرم
سنگ: ندارد

نیم ست انزو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 15.500 گرم 
بلندی مدال: 3.9 سانتی متر
بلندی گوشواره: 4.3 سانتی متر
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

انگشتر پرستیژ
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 5.00 گرم
جنس سنگ: سواروسکی
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نیم ست انزو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 16.150 گرم 
سایز انگشتر: 54 
بلندی مدال: 2.8 سانتی متر
بلندی گوشواره: 3.4 سانتی متر
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر