سفارش های 50 تا 300 گرم

  1. هزینه ارسال برای سفارش های 50 تا 300 گرم به عهده مشتری می باشد.
  2. سفارش های 50 تا 300 گرم با پست ارسال می شوند. 

سفارش های 300 گرم به بالا 

  1. هزینه ارسال برای سفارش های 300 گرم به بالا به عهده بنک طلا می باشد و توسط پرسنل این مجموعه تحویل مشتری می گردد.

v>