مجموعه بنک طلا با افتخار این امکان را فراهم نموده است تا در  صورت ثبت سفارش بیش از 300 گرم در سایت بتوانید سفارش  خود را به صورت طلایی در محل تسویه کنید. 

 

 

 

 

v>