چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
مدال انارکی(رز)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 6.700 گرم 
زنجیر: ندارد
جنس سنگ: زیرکونیا

النگو پرتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سایز 1: 4.05گرم
وزن سایز 2: 5.00 گرم
وزن سایز 3: 5.500 گرم 
وزن سایز 4: 6.00 گرم 

انگشتر مینا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 5.00 گرم

انگشتر مینا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 4.750 گرم 

انگشتر مینا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 4.100 گرم 

النگو پرتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو با سایز 1: 4.350 گرم
وزن النگو با سایز 2: 4.500 گرم
وزن النگو با سایز 3: 4.600 گرم
وزن النگو با سایز 4: 4.700 گرم

النگو پرتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو با سایز 1: 3.80
وزن النگو با سایز 2: 4.10
وزن النگو با سایز 3: 4.50
وزن النگو با سایز 4: 4.80

انگشتر مینا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 4.00 گرم

انگشتر مینا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.950 گرم

انگشتر مینا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.750 گرم
سایز انگشتر: 54

انگشتر مینا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.750 گرم
سایز انگشتر: 54

انگشتر مینا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.550 گرم
سایز انگشتر: 54

انگشتر مینا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.400 گرم
سایز انگشتر: 54

انگشتر مینا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.150 گرم
سایز انگشتر: 54

انگشتر مینا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 2.200 گرم
سایز انگشتر: 54

مدال فروهر
قابل سفارش
تماس بگیرید

مدال فروهر سایز 1: 2.350 گرم
مدال فروهر سایز 2: 7.200 گرم
مدال فروهر سایز 3: 8.450 گرم

مدال فروهر
قابل سفارش
تماس بگیرید

مدال فروهر سایز 1: 2.050 گرم
مدال فروهر سایز 2: 3.050 گرم
مدال فروهر سایز 3: 7.350 گرم
مدال فروهر سایز 4: 8.800 گرم
مدال فروهر سایز 5: 11.550 گرم

النگو صدف
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو صدف سایز 1: 6.400 گرم
وزن النگو صدف سایز 2: 6.900 گرم
وزن النگو صدف سایز 3: 7.600 گرم

النگو صدف
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو صدف سایز 1: 5.350 گرم
وزن النگو صدف سایز 2: 6.100 گرم
وزن النگو صدف سایز 3: 7.200 گرم

دستبند مترو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند 17 سانتی متر پهنای 1 سانت: 14.400 گرم
وزن دستبند 18 سانتی متر پهنای 7 میل: 13.700 گرم

دستبند مترو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند 18 سانتی متر پهنای 7 سانت: 11.300 گرم