چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
آویز SORIN
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.400 گرم
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر

آویز SORIN GOLD
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.200 گرم
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر

آویز SORIN GOLD
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 1.950 گرم
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر

دستبند یورمن پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 10.900 گرم
سنگ: مروارید سنتتیک
انگشتر ست: AN0741020

انگشتر یورمن پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 8.600 گرم
سنگ: مروارید سنتتیک
دستبند ست: DA0741022

انگشتر یورمن پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 5.350 گرم
سنگ: مروارید سنتتیک
ست دستبند: DA0741021

دستبند یورمن پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 14.00 گرم
 سنگ: مروارید سنتتیک
ست انگشتر: AN0741021

گردنبند کارتیر زرپسند
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 17.00 گرم
طول گردنبند: 57.5 سانتی متر

انگشتر کارتیر ژاپنی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.850 گرم
سایز اگشتر: 54
قابلیت سایز: دارد
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک سال آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نوع تراش: CNC

انگشتر کارتیر ژاپنی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 6.00 گرم
سایز اگشتر: 54
قابلیت سایز: دارد
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک سال آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نوع تراش: CNC

انگشتر کارتیر ژاپنی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 5.150 گرم
سایز اگشتر: 54
قابلیت سایز: دارد
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک سال آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نوع تراش: CNC

انگشتر کارتیر ژاپنی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.850 گرم
سایز اگشتر: 54
قابلیت سایز: دارد
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک سال آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نوع تراش: CNC

دستبند یورمن پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 12.200 گرم
انگشتر ست: AN0741018

انگشتر یورمن پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 7.650 گرم
دستبند ست: DA0741020

انگشتر کارتیر ژاپنی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 4.400 گرم
سایز اگشتر: 54
قابلیت سایز: دارد
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک سال آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نوع تراش: CNC

دستبند کارتیر پنتر بارمان گلد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 30.250 گرم
طول دستبند 20.5 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند کارتیر پنتر بارمان گلد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 31.550 گرم
طول دستبند 19 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی