چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
دستبند کارتیر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 24.00 گرم 
طول دستبند: 18 سانتی متر
پهنا: 11 میلی متر

مدال مدوسا نگین دار(بهراد)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 64.10 گرم
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: کسر شده
پول سنگ: ندارد

مدال مدوسا بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 57.50
زنجیر: ندارد

مدال ورساچه بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سایز1: 16.40 گرم
قطر مدال سایز1: 3 سانتی متر
وزن سایز2: 48.30 گرم
قطر مدال سایز2: 5 سانتی متر
زنجیر: ندارد

النگو برج
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سایز1: 6.40 گرم
وزن سایز2: 6.70 گرم 
وزن سایز3: 7.15 گرم
وزن سایز4: 7.55 گرم 
وزن سایز5: 7.80 گرم
پهنا: 8 میلی متر

سرویس پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 2.03 گرم
وزن انگشتر: 0.87 گرم
وزن گردنبند: 4.40 گرم
سنگ: سنتتیک
قابلیت فروش جداگانه: دارد

دستبند MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 9.00
طول دستبند 18.5 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 9.80 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 12.55 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 10.30 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 9.40 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 11.40
طول دستبند: 19.5 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی