چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
رولباسی بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی: 38.750گرم 
طول رولباسی: 35 سانتی متر
بلندی مدال: 10 سانتی متر

رولباسی بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی: 38.00 گرم 
طول رولباسی: 34 سانتی متر
قطر مدال: 10 سانتی متر

رولباسی بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی: 38.150 گرم 
طول رولباسی: 35 سانتی متر
قطر مدال: 9 سانتی متر

رولباسی بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی: 34.400 گرم 
طول رولباسی: 36 سانتی متر
بلندی مدال: 6 سانتی متر

رولباسی MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی : 35.800 گرم
بلندی زنجیر: 60 سانتی متر
بلندی پنتر متصل به زنجیر 5 سانتی متر

رولباسی MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی : 28.900 گرم
بلندی زنجیر: 70 سانتی متر
بلندی پنتر متصل به زنجیر 6.5 سانتی متر

رولباسی MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی : 23.800 گرم
بلندی زنجیر: 70 سانتی متر
بلندی پنتر متصل به زنجیر 7.5 سانتی متر

رولباسی بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی : 39.700 گرم
بلندی رولباسی: 27CM+17CM

رولباسی بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی : 34.600 گرم
بلندی رولباسی: 26.5CM+16.5 CM

رولباسی ام جی ام(MGM)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی: 76.00 گرم

رولباسی بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی: 81.00 گرم 
طول رولباسی: 62 سانتی متر
قطر مدال: 5.3 سانتی متر

رولباسی بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی: 78.650 گرم 
طول رولباسی: 62 سانتی متر
قطر مدال: 5.3 سانتی متر

طلای بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

طول رولباسی: 39.5 سانتی متر
عیار: 18

رولباسی مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی: 6.00
طول رولباسی:
80 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

رولباسی پنتر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی: 35.50
طول آویز رولباسی: 68 سانتی متر
طول آویز متصل به رولباسی: 8 سانتی متر

رولباسی ام جی ام(MGM)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی: 17.20
طول رولباسی: 100 سانتی متر

رولباسی ام جی ام (MGM)
قابل سفارش
تماس بگیرید

مینا: دارد
وزن رولباسی: 60.60

رولباسی ام جی ام(MGM)
قابل سفارش
تماس بگیرید

مینا: دارد
وزن رولباسی: 19.90

رولباسی بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی: 37.30
قطر مدال: 3 سانت و 2 میلی متر
بلندی مدال: 76 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار

رولباسی بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی: 60.80
قطر مدال: 5 سانتی متر
بلندی رولباسی: 56 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار

رولباسی لویی ویتون
قابل سفارش
تماس بگیرید

طول رولباسی و وزن با زنجیر در 30:
80 سانتی متر: از 9.00 تا 12.00 گرم
90 سانتی متر: از 12.00 تا 14.00 گرم
100 سانتی متر: از 14.00 تا 16.00 گرم

رولباسی مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی با زنجیر در 30: 3.40
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک