چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
تمیمه مروارید RFJ
ناموجود

وزن تمیمه:

4.40
طول تمیمه:
20 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

تمیمه مروارید RFJ
ناموجود

وزن تمیمه :

3.40
طول تمیمه:
19 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

تمیمه بهراد
ناموجود
تمیمه بهراد
ناموجود

وزن مدال:


2.70

وزن سنگ:

کسر شده

متریال ساخت:

شمش مارک دار