چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
دستبند پیاتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.600 گرم

دستبند پیاتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.550 گرم

دستبند پیاتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.100 گرم

دستبند کارتیر نگین دار 20 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنا 20میلی متر: 44.800 
قابلیت ارائه در پهناهای مختلف: دارد
وزن سنگ: کسر شده
طول دستبند: 19 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند کارتیر نگین دار 13 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن پهنا 13 میلی متر: 30.150
قابلیت ارائه در پهناهای مختلف: دارد
وزن سنگ: کسر شده
طول دستبند: 20 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند کارتیر ساده 17 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 17 میل: 36.900 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 20 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند کارتیر ساده 13 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 13 میل: 29.350 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 20 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند کارتیر ژاپنی 11 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 11میل: 23.350 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 19.5  سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
نوع تراش: CNC

دستبند لایت گوی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 42.200 گرم

دستبند کارتیر نگین دار 25 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 25 میل: 84.400 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
طول دستبند: 21 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند کارتیر 25 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 25 میل: 78.850 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 21 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند ونکلیف
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند سایز 1: 18.00 گرم
وزن دستبند سایز 2: 18.150 گرم
وزن دستبند سایز 3: 19.00 گرم
وزن دستبند سایز 4: 19.20 گرم

دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 12.300 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
قیمت سنگ: 300.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 13.320 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
قیمت سنگ: 380.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 10.06 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
قیمت سنگ: 300.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 17.120 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
قیمت سنگ: 350.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 8.860 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
قیمت سنگ: 400.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 15.200 گرم

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 10.900 گرم

دستبند پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.200 گرم

دستبند پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.100 گرم

دستبند پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.150 گرم

دستبند پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.150 گرم

دستبند پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.350 گرم