چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
دستبند تنیسی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 6.450 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر

دستبند پلاک بچگانه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 1.200 گرم
طول دستبند: 11.5 سانتی متر
قفل دستبند: مدبر

دستبند سامیار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 6.05 گرم

دستبند سامیار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.850 گرم

دستبند سامیار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.300 گرم

دستبند سامیار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.250 گرم

دستبند سامیار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.850 گرم

دستبند سامیار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.800 گرم 

دستبند سامیار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.800 گرم

دستبند سامیار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.550 گرم

دستبند سامیار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.950 گرم

دستبند روبرتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.00 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند روبرتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.900 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند روبرتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.350 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند روبرتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.350 گرم
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند کارتیر تخت نگین دار 17 میل( دستبند کارتیر نگین دار)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن پهنا 17 میلی متر: 37.00  گرم
قابلیت ارائه در پهناهای مختلف: دارد
وزن سنگ: کسر شده
طول دستبند: 20 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند کارتیر تخت نگین دار 15 میل( دستبند کارتیر نگین دار)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن پهنا 15 میلی متر: 34.00 
قابلیت ارائه در پهناهای مختلف: دارد
وزن سنگ: کسر شده
طول دستبند: 20 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند کارتیر تخت ساده 20 میل (دستبند کارتیر ساده)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 20  میل: 63.00 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 21 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند کارتیر تخت ساده 15 میل(دستبند کارتیر ساده)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 15  میل: 33.00 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 20 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند کارتیر تخت ساده 11 میل( دستبند کارتیر ساده)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 11  میل: 25.00 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 20 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند کارتیر تخت ساده 9 میل( دستبند کارتیر ساده)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 9 میل: 20.00 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 20 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند کارتیر تخت ساده 7 میل(دستبند کارتیر ساده)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 7 میل: 13.500 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 20 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند فانتزی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 33.150 گرم
طول دستبند: 21.5 سانتی متر

دستبند فانتزی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 28.900 گرم
طول دستبند: 21 سانتی متر