چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 12.300 گرم

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.290 گرم 

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 9.150 گرم

دستبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 11.850 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر

دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 10.420 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(یک عدد به وزن 3.72 گرم)
قیمت سنگ: 420.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 11.930 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(یک عدد به وزن 3.72 گرم)
قیمت سنگ: 420.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 8.830 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(یک عدد به وزن 1.50 گرم)
قیمت سنگ: 450.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 9.02 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(یک عدد به وزن 1.04 گرم)
قیمت سنگ: 350.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

دستبند AYHAN GOLD
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 7.00 گرم

دستبند AYHAN GOLD
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 6.500 گرم

دستبند AYHAN GOLD
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 6.450 گرم

دستبند AYHAN GOLD
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.900 گرم

دستبند AYHAN GOLD
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.700 گرم 

دستبند سیاه قلم
قابل سفارش
تماس بگیرید

پهنای 3: 20.900 گرم
پهنای 2: 15.450 گرم
پهنای 1: 12.250 گرم
وزن سیاه قلم  کسر شده

دستبند سیاه قلم
قابل سفارش
تماس بگیرید

پهنای 3: 20.650 گرم 
پهنای 2: 15.300 گرم
پهنای 1: 12.350 گرم
وزن سیاه قلم: کسر شده

دستبند سیاه قلم
قابل سفارش
تماس بگیرید

پهنای 3: 19.20 گرم
پهنای 2: 13.55 گرم
پهنای 1: 11.600 گرم
وزن سیاه قلم: کسر شده

دستبند سیاه قلم
قابل سفارش
تماس بگیرید

دستبند پهنای 1: 12.550 گرم
دستبند پهنای 3: 19.600 گرم
وزن سیاه قلم: کسر شده

دستبند سیاه قلم
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنا3: 20.00 گرم
وزن دستبند پهنا2: 15.100 گرم
وزن دستبند پهنا1: 12.100 گرم
وزن سیاه قلم: کسر شده

دستبند سیاه قلم
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنا2: 13.200 گرم
وزن دستبند پهنا1: 12.100گرم 
وزن سیاه قلم: کسر شده

انگشتر و دستبند اریکه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.150 گرم
وزن دستبند: 12.700 گرم
وزن دستبند و انگشتر ست: 15.850 گرم 
سایز انگشتر: 58
قابلیت سایز: دارد
سایز دستبند: 3
قابلیت سایز: دارد
قابلیت خرید جداگانه: دارد
لینک انگشتر: AN0641008N
لینک دستبند: DA0641008N

دستبند اریکه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 12.700 گرم
سایز دستبند: سایز 2
قابلیت سایز: دارد
انگشتر ست: AN0641008N

دستبند یورمن پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 10.900 گرم
سنگ: مروارید سنتتیک
انگشتر ست: AN0741020

دستبند یورمن پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 14.00 گرم
 سنگ: مروارید سنتتیک
ست انگشتر: AN0741021

دستبند یورمن پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 12.200 گرم
انگشتر ست: AN0741018