چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
دستبند بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 53.600 گرم
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده
پهنا: 5 سانتی متر
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 34.350 گرم
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده(3.950 گرم)
پهنا: 2.5 سانتی متر

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.600 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
قفل: طوطی

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.800 گرم
طول دستبند: 21 سانتی متر
قفل: طوطی

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.950 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
قفل: طوطی

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.600 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر
قفل: طوطی

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.900 گرم
طول دستبند: 20.5 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.700 گرم
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند و انگشتر روشنک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.150 گرم
وزن دستبند: 11.850 گرم
سایز انگشتر: 50 الی 60
سایز دستبند: 1 الی 4 گرم
امکان خرید جداگانه: دارد  انگشتر(کلیک)   دستبند(کلیک)

دستبند روشنک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 11.850 گرم
سایز دستبند: سایز 3
قابلیت سایز: دارد
انگشتر ست: دارد(کلیک فرمایید)

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.30 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر
قفل: طوطی

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.450 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر
قفل: طوطی

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.40 گرم
طول دستبند: 21 سانتی متر
قفل: طوطی

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.30 گرم 
طول دستبند: 19 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.90 گرم
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
قفل: طوطی

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.500 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.30 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر
قفل: طوطی

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.70 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
قفل: طوطی

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.10 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.95 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر
قفل: طوطی

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.95 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.80 گرم
طول دستبند: 18 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند کارتیر زرپسند
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 12.40 گرم 
طول دستبند: 21 سانتی متر
قفل: T

دستبند کارتیر زرپسند
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 12.10 گرم 
طول دستبند: 22 سانتی متر
قفل: T