چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
دستبند پوست ماری(بالکس ترتی)
قابل سفارش
تماس بگیرید

پهنای 1: 3.00 گرم  19.5 سانتی متر
پهنای 2: 4.850 گرم 19.5 سانتی متر
پهنای 3: 7.650 گرم 19.5 سانتی متر
پهنای 4: 11.150 گرم 19.5 سانتی متر

دستبند کندویی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 30.800 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر

دستبند عربی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 11.750 گرم
قفل دستبند: طوطی

دستبند عربی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 19.750 گرم
قفل دستبند: طوطی

دستبند عربی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 13.200 گرم
قفل دستبند: طوطی

دستبند سواروسکی آبگینه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 6.850 گرم
وزن سنگ: کسر گردیده

ست آبگینه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن ست: 9.450 گرم
سایز انگشتر: 54
وزن سنگ: کسر گردیده

دستبند آرتور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.500 گرم
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
گردنبند ست: NE0941004

النگو حسینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 9.250 گرم
وزن النگو سایز 2: 9.650 گرم
وزن النگو سایز 3: 10.500گرم
وزن النگو سایز 4: 11.500 گرم

دستبند نیلی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 12.300 گرم

دستبند نیلی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 31.550 گرم
انگشتر ست: 7.250 گرم(AN0871015)

دستبند نیلی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 29.350 گرم
انگشتر ست: 5.700 گرم (AN0871014)

دستبند بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 119.100 گرم
وزن سنگ: 0.830 گرم 
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 87.500گرم
وزن سنگ: 0.880 گرم 
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 80.00 گرم
وزن سنگ: 0.830 گرم 
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند کارتیر اکسترا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 18.00 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر

دستبند کارتیر اکسترا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 14.950 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر

دستبند کارتیر اکسترا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 13.250 گرم
طول دستبند: 18.5 سانتی متر

دستبند کارتیر اکسترا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 10.050 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر

دستبند نیلی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 39.550 گرم
انگشتر ست: AN0871013

دستبند تابا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 9 میلی متر 4.450 گرم

دستبند تابا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 10 میلی متر 4.900 گرم

دستبند کارتیر تخت مارک(کارتیر مارک)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 11 میل: 23.650 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 20.5 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
وزن سنگ: 50 عدد با وزن 0.08گرم (کسر شده)