چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
انگشتر پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 3.900
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

انگشتر پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 5.550 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

انگشتر کارتیر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 8.00 گرم
سایز انگشتر: 54
قابلیت سایز: دارد
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک سال آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 10.100 گرم
سایز انگشتر: 54
قابلیت سایز: دارد
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک سال آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 8.950 گرم
سایز انگشتر: 54
قابلیت سایز: دارد
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک سال آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر پرستیژ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 11.750 گرم
سایز انگشتر: 54
قابلیت سایز: دارد
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک سال آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 8.800 گرم
سایز انگشتر: 54
قابلیت سایز: دارد
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک سال آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 8.950 گرم
سایز انگشتر: 54
قابلیت سایز: دارد
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک سال آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 9.500 گرم
سایز انگشتر: 54
قابلیت سایز: دارد
کاور محصول: دارد
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 7.900 گرم
سایز انگشتر: 54
قابلیت سایز: دارد
کاور محصول: دارد
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده(8 عدد به وزن 0.01 گرم)
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 8.00 گرم
سایز انگشتر: 54
قابلیت سایز: دارد
کاور محصول: دارد
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 9.60 گرم
سایز انگشتر: 54
قابلیت سایز: دارد
کاور محصول: دارد
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 6.200 گرم
سایز انگشتر: 54
قابلیت سایز: دارد
کاور محصول: دارد
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر سیوان
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 6.200 گرم
سایز انگشتر: 54
قابیت سایز: دارد
کاور محصول: دارد
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده(0.04 گرم)
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر پرستیژ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 12.450 گرم
سایز انگشتر: 54
قابلیت سایز: دارد
کاور محصول: دارد
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750 
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

ست انگشتر و آویز بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن کل: 86.450 گرم 
وزن آویز: 45.450 گرم 
وزن انگشتر: 41.00 گرم
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده

انگشتر آسمان بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 14.750 گرم
سایز انگشتر: 54
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر آسمان بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 12.250 گرم
سایز انگشتر: 54
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر AURUM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 2.800 گرم

انگشتر AURUM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.450 گرم

دستبند و انگشتر روشنک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.150 گرم
وزن دستبند: 11.850 گرم
سایز انگشتر: 50 الی 60
سایز دستبند: 1 الی 4 گرم
امکان خرید جداگانه: دارد  انگشتر(کلیک)   دستبند(کلیک)

انگشتر روشنک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.150 گرم 
سایز انگشتر: 56
قابلیت سایز: دارد
دستبند ست: دارد(کلیک فرمایید)

انگشتر بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 12.900 گرم 
سنگ: ندارد
متریال ساخت: شمش بار

انگشتر چشم نظر صدفی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 1.35 گرم طلای 18 عیار
سنگ: صدف
وزن سنگ: 0.62(کسر شده)
پول سنگ:  85000 تومان