چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
حلقه و پشت حلقه گردباد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن حلقه و پشت حلقه: 3.60

حلقه ست طلا و پلاتین
قابل سفارش
تماس بگیرید

پاکی سنگ: VS
وزن طلا: 5.20
وزن پلاتین: 6.50
جنس سنگ: الماس سفید
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید


سایز انگشتر:

54

وزن انگشتر:

5.30

کاور محصول:

دارد

وزن سنگ:

کسر شده

گارانتی:

یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750

جنس سنگ: 

سواروسکی، نانو، کوراندوم

متریال ساخت: 
شمش به همراه بار ایتالیایی

بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:

به شرط سلامت سنگ

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 5.60
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:
 54

وزن انگشتر: 

4.70

جنس سنگ: 

سواروسکی

گارانتی: 

یک ساله آبکاری 

وزن سنگ: 

کسر شده است

تضمین اصالت: 

مرجوعی با عیار 750 

متریال ساخت: 

شمش به همراه بار ایتالیایی

بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:

به شرط سلامت سنگ

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 6.70
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: سواروسکی
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 9.00
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: در صورت سالم بودن سنگ

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید


سایز انگشتر:

54

وزن انگشتر:

7.30

کاور محصول:

دارد

وزن سنگ:

 کسر شده

گارانتی:

یک ساله آبکاری

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

جنس سنگ:

سواروسکی، نانو و کوراندوم

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:

در صورت سالم بودن سنگ

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید


سایز انگشتر:

54

وزن انگشتر:
6.15

کاور محصول:

دارد

گارانتی:

یک ساله آبکاری

وزن سنگ:

کسر شده است

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

جنس سنگ

سواروسکی، نانو و کوراندوم 

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

مرجوع وجه سنگ در زمان فروش:

به شرط سلامت سنگ

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
ناموجود


سایز انگشتر:

 54

وزن انگشتر:
4.60

کاور محصول:

دارد

وزن سنگ: 

کسر شده

گارانتی:

یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

جنس سنگ:

سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:

در صورت سالم بودن سنگ

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید


سایز انگشتر:

 54

وزن انگشتر:
8.10
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده

گارانتی:

یک ساله آبکاری 

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:

به شرط سلامت سنگ

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر: 
9.00
کاور محصول: 
دارد
وزن سنگ: 
کسر شده 
گارانتی:
یک ساله آبکاری 

تضمین اصالت: 

مرجوعی با عیار 750 

جنس سنگ:  

سواروسکی، نانو و کوراندوم 

متریال ساخت: 

شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 
54
وزن انگشتر: 
7.80
کاور محصول: 
دارد
جنس سنگ: 
سواروسکی
وزن سنگ: 

کسر شده

گارانتی:

یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750 
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر:
11.00

کاور محصول:

دارد

وزن سنگ: 

کسر شده
جنس سنگ:
سواروسکی
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید


سایز انگشتر: 
54
وزن انگشتر:
6.50
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ:
کسر شده
جنس سنگ:
سواروسکی
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر:
3.60
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ:

کسر شده

گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:
سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:
به شرط سالم بودن سنگ

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر: 
5.05
کاور محصول: 

دارد

وزن سنگ: 
کسر شده 
گارانتی: 
یک ساله آبکاری 
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750 
جنس سنگ:
سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: 
شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: 
به شرط سلامت سنگ

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر:
9.00
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ:
کسر شده
جنس سنگ: سواروسکی
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: 

شمش به همراه بار ایتالیایی

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
ناموجود

سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر:
6.50
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی:

یک ساله آبکاری


تضمین اصالت: 
مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:
سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
مرجوع پول سنگ در زمان فروش:
به شرط سلامت سنگ

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر:
8.85
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ:
کسر شده
جنس سنگ:
سواروسکی
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
ناموجود

سایز انگشتر: 
54
وزن انگشتر:
4.40
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ: 
کسر شده
گارانتی: 
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: 

مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:
سواروسکی، نانو، کروندوم
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:
به شرط سلامت سنگ

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید


سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر:

4.90

کاور محصول:

دارد
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:
سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
مرجوع پول سنگ در زمان فروش:
به شرط سلامت سنگ

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:
54

وزن انگشتر:
4.30
کاور محصول: دارد
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750

جنس سنگ: 

سواروسکی، نانو، کروندوم

متریال ساخت: 

شمش به همراه بار ایتالیایی

بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:

به شرط سلامت سنگ

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر:
8.50
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:
سواروسکی، نانو، کروندوم
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:
در صورت سالم بودن سنگ