چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
دستبند کارتیر نگین دار 20 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنا 20میلی متر: 44.800 
قابلیت ارائه در پهناهای مختلف: دارد
وزن سنگ: کسر شده
طول دستبند: 19 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند کارتیر نگین دار 13 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن پهنا 13 میلی متر: 30.150
قابلیت ارائه در پهناهای مختلف: دارد
وزن سنگ: کسر شده
طول دستبند: 20 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند کارتیر ساده 17 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 17 میل: 36.900 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 20 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند کارتیر ساده 13 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 13 میل: 29.350 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 20 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند کارتیر ژاپنی 11 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 11میل: 23.350 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 19.5  سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
نوع تراش: CNC

دستبند هرمس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 9.800 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر

دستبند هرمس گلستانه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 9.650 گرم
طول دستبند: 21.5 سانتی متر

دستبند صالح طلا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.450 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر

دستبند صالح طلا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.400 گرم
طول دستبند: 18.5 سانتی متر

دستبند صالح طلا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.100 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر

دستبند صالح طلا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.300 گرم
طول دستبند: 18.5 سانتی متر

دستبند صالح طلا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 2.950 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر

دستبند صالح طلا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.05 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر

دستبند صالح طلا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 2.750 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر

دستبند صالح طلا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.00 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر

دستبند صالح طلا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.750 گرم
طول دستبند: 18 سانتی متر

دستبند صالح طلا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.550 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر

دستبند صالح طلا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.500 گرم
طول دستبند: 18 سانتی متر

دستبند تابا
قابل سفارش
تماس بگیرید

پهنا1: 5.950 گرم
پهنا2: 7.800 گرم
پهنا3: 12.450 گرم
پهنا4: 12.750 گرم

دستبند کارتیر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن پهنا 11 میلی متر: 24.800
قابلیت ارائه در پهناهای مختلف: دارد
گردنبند ست: TGS.N_005
وزن سنگ: کسر شده
تعداد و وزن سنگ: 180 عدد به وزن 0.23 گرم
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند صالح طلا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.400 گرم
طول دستبند: 18 سانتی متر

دستبند صالح طلا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.550 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر

دستبند صالح طلا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.300 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر

دستبند نگار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 6.05 گرم
طول دستبند: 18.5 سانتی متر