چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
دستبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 11.850 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر

دستبند کارتیر پنتر بارمان گلد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 30.250 گرم
طول دستبند 20.5 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند کارتیر پنتر بارمان گلد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 31.550 گرم
طول دستبند 19 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 1.06 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر

دستبند چشم نظر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 1.780 گرم

دستبند چشم نظر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 2.110 گرم
طول دستبند: 18 سانتی متر

دستبند چشم نظر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 2.280 گرم

دستبند چشم نظر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 2.740 گرم

دستبند چشم نظر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 2.220 گرم
طول دستبند: 17.5 سانتی متر

دستبند تراش MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 10.00 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر
تراش: دارد
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

دستبند تراش MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 16.600 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر
تراش: دارد
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

دستبند کارتیر ژاپنی
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول: دارد
وزن دستبند پهنای 11: 24.44 گرم
وزن دستبند پهنای 13: 31.26 گرم
وزن دستبند پهنای 15:
36.71 گرم
وزن دستبند پهنای 17:
42.51 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نوع تراش: CNC

دستبند کارتیر ژاپنی کونیک
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول: دارد
وزن دستبند: 26.00
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نوع تراش: CNC

دستبند صدفی چشم نظر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 2.910 گرم
سنگ: صدف
پول سنگ: 70.000 تومان

دستبند چشم نظر صدفی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 2.300 گرم
سنگ: صدف
پول سنگ: 70.000 تومان

دستبند صالح طلا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.370 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر

 

دستبند صالح طلا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 2.940 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر

دستبند صالح طلا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.670 گرم
طول دستبند: 18.5 سانتی متر

دستبند صالح طلا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.340 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر

دستبند صالح طلا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.910 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر

دستبند تراش MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 10.700 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750

دستبند تراش MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 8.200 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

دستبند تراش MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 6.500 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750

دستبند تراش MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند زرد: 8.800 گرم
وزن دستبند سفید: 6.900 گرم
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750