چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
مدال لیزری طرح و اِن یَکاد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.40
زنجیر: ندارد

مدال لیزری دختر بالرین
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.20
زنجیر: ندارد

مدال لیزری طرح نُت و قلب
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.35
زنجیر: ندارد

مدال لیزری فرکانس قلب
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.60
زنجیر: ندارد

مدال لیزری سیندرلا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.95
زنجیر: ندارد

مدال لیزری آیه چشم بد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.00
زنجیر: ندارد

مدال لیزری طرح نُت و قلب
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 0.900
زنجیر: ندارد

مدال لیزری طرح عروس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.00
زنجیر: ندارد

مدال لیزری آیه چشم حسد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.50
زنجیر: ندارد

مدال لیزری آیه چشم نظر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.00
زنجیر: ندارد

مدال لیزری آیه وَ اِن یَکاد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.35
زنجیر: ندارد

مدال لیزری خورشید و ستاره
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.20
زنجیر: ندارد

مدال لیزری آیه چشم زخم
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.10
زنجیر: ندارد

مدال لیماک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن: 7.70
جنس سنگ:
توکا
کاور محصول: دارد
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750 
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:
به شرط سلامت سنگ

 

مدال قلب
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
وزن مدال سایز 1: 1.20
وزن مدال سایز 2: 1.70
وزن مدال سایز 3: 2.50

مدال قلب
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
وزن مدال سایز 1: 1.10
وزن مدال سایز 2: 1.40
وزن مدال سایز 3: 2.30

مدال قلب
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
وزن مدال سایز 1: 1.30
وزن مدال سایز 2: 1.50
وزن مدال سایز 3: 2.00

مدال پنتر MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 7.00

مدال ونکلیف
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:  ندارد
وزن مدال: 2.70
کاور محصول: دارد
وزن سنگ:
کسر شده 
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

 

مدال ونکلیف
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.25
زنجیر: ندارد
کاور محصول: دارد
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

 

مدال MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید
مدال MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 4.25
زنجیر: ندارد

مدال نوازنده
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 6.60

مدال ماهی
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 4.60
وزن سنگ: کسر شده

مدال هما
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 5.50
وزن سنگ: کسر شده