چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 3.820 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(یک عدد به وزن 1.36گرم)
زنجیر: ندارد
قیمت سنگ: 220.000 تومان
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 7.800 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(یک عدد به وزن 3.150 گرم)
زنجیر: ندارد
قیمت سنگ: 350.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 4.05 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ:

کسر شده

(یک عدد به وزن 3.23 گرم)

گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.900 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(یک عدد به وزن 0.70 گرم)
زنجیر: ندارد
قیمت سنگ: 420.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال ورساچه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال سایز 1: 10.250 گرم
طول مدال سایز1: 4 سانتی متر
وزن سنگ: 0.880 گرم
وزن مدال سایز 2: 23.200 گرم
وزن مدال سایز 2: 19.250 گرم 
طول مدال سایز 2: 5.5 سانتی متر
وزن سنگ: 1.680 گرم

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 3.670 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
قیمت سنگ: 220.000
زنجیر: ندارد
طول مدال: 4 سانتی متر
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 4.560 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(یک عدد به وزن 4.51 گرم)
قیمت سنگ: 420.000
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.5 سانتی متری
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 3.940 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(یک عدد به وزن 3.600 گرم)
قیمت سنگ: 410.000
زنجیر: ندارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 6.890 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(یک عدد به وزن 1.20گرم)
قیمت سنگ: 450.000
طول مدال: 1.3 سانتی متر
زنجیر: 40 سانتی متر
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 3.05 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
قیمت سنگ: 300.000
زنجیر: ندارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 8.300 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
قیمت سنگ: 600.000
زنجیر: ندارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 5.920 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(یک عدد به وزن 0.61 گرم)
قیمت سنگ: 180.000
زنجیر: ندارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 14.370  گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(1 عدد سنگ فیروزه به وزن 6.69 گرم و 8 عدد سنگ سواروسکی به وزن 0.05 گرم)
قیمت سنگ: 780.000
طول زنجیر: 45 سانتی متر
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 15.760 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(یک عدد سنگ فیروزه اصل به وزن 4.120 گرم، 40 عدد نگین سواروسکی به وزن 0.29 گرم)
زنجیر: ندارد
قیمت سنگ: 1.200.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 8.310 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ:

کسر شده

(یک عدد به وزن 0.38گرم)

قیمت سنگ: 180.000
زنجیر: ندارد
طول مدال: 5.9 سانتی متر
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

تخفیف 2222% از اجرت
TEST
قابل سفارش
 
TEST
قابل سفارش
 

Test

مدال بیتا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.600 گرم
طول مدال: 2.5 سانتی متر
زنجیر: ندارد

مدال بیتا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.600 گرم
طول مدال: 3 سانتی متر
زنجیر: ندارد

مدال بیتا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.700 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.6 سانتی متر

مدال بیتا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.900 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.4 سانتی متر

مدال بیتا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.950 گرم
طول مدال: 2.9 سانتی متر
زنجیر: ندارد

مدال بیتا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.00 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.9 سانتی متر

مدال بیتا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.100 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.9 سانتی متر

مدال بیتا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 3.00 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.8 سانتی متر