چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
مدال بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 20.700 گرم
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: 0.49 گرم(کسر شده)
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 4.950 گرم
زنجیر: ندارد
مینا:  دارد
بلندی مدال: 3.6 سانتی متر

مدال تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 7.850 گرم
زنجیر: ندارد
مینا:  دارد
بلندی مدال: 3.5 سانتی متر

مدال تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 5.950 گرم
زنجیر: ندارد
مینا:  دارد
بلندی مدال: 3.3 سانتی متر

مدال تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 5.900 گرم
زنجیر: ندارد
مینا:  دارد
بلندی مدال: 3.4 سانتی متر

مدال تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 5.550 گرم
زنجیر: ندارد
مینا:  دارد
بلندی مدال: 3.4 سانتی متر

مدال تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 5.500 گرم
زنجیر: ندارد
مینا:  دارد
بلندی مدال: 3 سانتی متر

مدال تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 5.650 گرم
زنجیر: ندارد
مینا:  دارد
بلندی مدال: 3 سانتی متر

مدال کارتیر تخت پنتر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن پنتر: 9.500 گرم
زنجیر: ندارد
کاور محصول: دارد
بلندی مدال: 5.5 سانتی متر
پهنا: 11 میلی متر
سنگ: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال انیمال
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 13.00 گرم
زنجیر: ندارد

مدال انیمال
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 5.05 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 4 سانتی متر

مدال انیمال
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 12.100 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 6.6 سانتی متر

مدال انیمال
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 9.200 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 8.8 سانتی متر

مدال انیمال
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 8.600 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 8.8 سانتی متر

مدال انیمال
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 8.150 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 5.5 سانتی متر

مدال انیمال
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 4.050 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 5.5 سانتی متر

مدال انیمال
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 5.600 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 4.5 سانتی متر

مدال انیمال
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 5.650 گرم
بلندی مدال: 7.2 سانتی متر

مدال انیمال
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 5.500 گرم
زنجیر: ندارد

طول مدال: 3.8 سانتی متر

مدال انیمال
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 5.300 گرم
زنجیر: ندارد

مدال انیمال
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 5.300 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 4.5 سانتی متر

مدال انیمال
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 5.300 گرم
زنجیر: ندارد

مدال انیمال
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 4.050 گرم
زنجیر: ندارد

مدال انیمال
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 4.300 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 3.5 سانتی متر