چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
آویز و ان یکاد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.350 گرم 
طول زنجیر: 44 سانتی متر
طول مدال: 1.5 سانتی متر
مینا: دارد

آویز و ان یکاد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 1.550 گرم
طول مدال: 0.7 سانتی متر
طول زنجیر: 44 سانتی متر
زنجیر: دارد

آویز و ان یکاد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.150 گرم
قطر مدال: 1.3 سانتی متر
طول زنجیر: 44 سانتی متر
مینا: دارد

آویز و ان یکاد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.100 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 44 سانتی متر
قطر مدال: 1.3 سانتی متر

آویز و ان یکاد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 1.950 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 44 سانتی متر
طول مدال: 1.5 سانتی متر

آویز و ان یکاد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 1.900  گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 44 سانتی متر
قطر مدال: 1.1 سانتی متر

آویز و ان یکاد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 1.850 گرم
قطر مدال: 1.1 سانتی متر
طول زنجیر: 44 سانتی متر
زنجیر: دارد

آویز و ان یکاد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 1.800 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 44 سانتی متر
قطر مدال: 1.1 سانتی متر

آویز MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید
آویز MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 14.550 گرم
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 2.5 سانتی متر

آویز چشم
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 11.00 گرم
زنجیر: دارد
سنگ: دارد(0.11 گرم)

آویز چشم
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 11.150 گرم
سنگ: دارد(0.09 گرم)
زنجیر: دارد

آویز چشم
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 11.100 گرم
سنگ: دارد(0.11 گرم)
زنجیر: دارد
انگشتر ست: AN0661020

آویز چشم
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 11.100 گرم
سنگ: دارد(0.09 گرم)
انگشتر ست: AN0661019

آویز لیزری
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 1.120 گرم

آویز چشم
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 11.150 گرم
انگشتر ست AN0661018
وزن سنگ: 0.09 
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 40 سانتی متر

گردنبند M.N
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 19.300 گرم
مینا: دارد

آویز چارلی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 5.200 گرم
سنگ/نگین: ندارد

آویز چارلی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 5.800 گرم
سنگ/نگین: ندارد

آویز فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 9.120 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(یک عدد به وزن 0.34 گرم)
زنجیر: دارد
قیمت سنگ: 200.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

آویز سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 3.550 گرم
طول زنجیر: 40 سانتی متر

آویز سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 3.150 گرم
طول زنجیر: 40 سانتی متر

آویز سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.800 گرم
طول زنجیر: 40 سانتی متر

آویز سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.750 گرم
طول زنجیر: 40 سانتی متر

آویز سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.700 گرم 
طول آویز: 40 سانتی متر