چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
دستبند بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 53.600 گرم
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده
پهنا: 5 سانتی متر
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 34.350 گرم
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده(3.950 گرم)
پهنا: 2.5 سانتی متر

دستبند و انگشتر روشنک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.150 گرم
وزن دستبند: 11.850 گرم
سایز انگشتر: 50 الی 60
سایز دستبند: 1 الی 4 گرم
امکان خرید جداگانه: دارد  انگشتر(کلیک)   دستبند(کلیک)

دستبند روشنک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 11.850 گرم
سایز دستبند: سایز 3
قابلیت سایز: دارد
انگشتر ست: دارد(کلیک فرمایید)

دستبند کارتیر پیچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند سایز1:
10.20 گرم
وزن دستبند سایز2:
10.50 گرم
وزن دستبند سایز3: 10.85 گرم 
وزن دستبند سایز4:
11.00 گرم
پهنا: 6 میلی متر

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 20.60 گرم 
پهنا: 10 میلی متر

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 19.80 گرم
پهنا: 10 میلی متر

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 15.50 گرم 
پهنا: 6 میلی متر

دستبند پرستیژ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند  26.00
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند پیاتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 2.55 گرم
سنگ: سنتتیک

دستبند پیاتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 2.35 گرم 
سنگ: سنتتیک

دستبند پیاتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.30 گرم
سنگ: ندارد

دستبند پیاتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.10 گرم
سنگ: ندارد

دستبند پیاتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.15 گرم 
سنگ: ندارد

دستبند پیاتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 2.50 گرم 
سنگ: سنتتیک

دستبند پیاتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 3.10
سنگ: ندارد

دستبند پیاتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 2.85 گرم
سنگ: سنتتیک

دستبند پیاتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 2.80 گرم
سنگ: سنتتیک

دستبند پیاتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 2.85 گرم
سنگ: سنتتیک

دستبند پیاتو پروانه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 2.65 گرم 
سنگ: ندارد

دستبند PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند سایز 2:  13.80
وزن دستبند سایز 3:  15.80
وزن دستبند سایز 4:  17.80

دستبند PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن دستبند سایز 2:  16.10
وزن دستبند سایز 3:  18.10
وزن دستبند سایز 4:  20.10

دستبند PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن دستبند سایز 2:  14.00
وزن دستبند سایز 3:  16.00
وزن دستبند سایز 4:  18.00

دستبند PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند سایز 2:  13.55
وزن دستبند سایز 3:  15.55
وزن دستبند سایز 4:  17.55