چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
دستبند سامیار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 6.05 گرم

دستبند سامیار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.850 گرم

دستبند سامیار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.250 گرم

دستبند سامیار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.850 گرم

دستبند سامیار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.800 گرم 

دستبند سامیار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.800 گرم

دستبند سامیار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.550 گرم

دستبند سامیار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.950 گرم

دستبند تارا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 15.550 گرم
سایز دستبند: 1 الی 4
انگشتر ست: AN0641010N

دستبند فرنوش
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 13.100 گرم
سایز دستبند: 1 الی 4 
انگشتر ست: AN0641011R

دستبند نیلی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 21.700 گرم

دستبند نیلی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 15.700 گرم

دستبند نیلی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 38.950 گرم
انگشتر ست: AN0871012

دستبند نیلی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 14.650 گرم
انگشتر ست: AN0871011

دستبند نیلی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 15.400 گرم
انگشتر ست: AN0871010

دستبند نیلی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 14.200 گرم
انگشتر ست: AN0871009

دستبند نیلی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 13.950 گرم
انگشتر ست: AN0871008

دستبند النگویی کارتیر ژاپنی 25 میل (دستبند کارتیر)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 25 میل سایز 1: 65.00گرم
وزن دستبند پهنای 25 میل سایز 2: 70.00 گرم 
وزن دستبند پهنای 25 میل سایز 3: 85.00 گرم
وزن دستبند پهنای 25 میل سایز 4: 92.900  گرم
کاور محصول: دارد
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
نوع تراش: CNC

دستبند النگویی کارتیر ژاپنی 20 میل (دستبند کارتیر)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 20 میل سایز 1: 49.900 گرم
وزن دستبند پهنای 20 میل سایز 2: 51.00 گرم 
وزن دستبند پهنای 20 میل سایز 3: 56.850 گرم
وزن دستبند پهنای 20 میل سایز 4:
66.00 گرم
کاور محصول: دارد
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
نوع تراش: CNC

دستبند النگویی کارتیر ژاپنی 17 میل( دستبند کارتیر)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 17 میل سایز 1: 39.450 گرم
وزن دستبند پهنای 17 میل سایز 2: 40.00 گرم 
وزن دستبند پهنای 17 میل سایز 3: 41.00  گرم
وزن دستبند پهنای 17 میل سایز 4:
43.00 گرم
کاور محصول: دارد
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
نوع تراش: CNC

دستبند النگویی کارتیر ژاپنی 17 میل (دستبند کارتیر)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 17 میل سایز 1: 37.700 گرم
وزن دستبند پهنای 17 میل سایز 2: 38.500 گرم 
وزن دستبند پهنای 17 میل سایز 3: 40.00  گرم
وزن دستبند پهنای 17 میل سایز 4:
42.00 گرم
کاور محصول: دارد
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
نوع تراش: CNC

دستبند النگویی کارتیر ژاپنی 13 میل (دستبند کارتیر)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 13 میل سایز 1: 28.650 گرم
وزن دستبند پهنای 13 میل سایز 2: 29.500 گرم 
وزن دستبند پهنای 13 میل سایز 3: 30.00 گرم
وزن دستبند پهنای 13 میل سایز 4:
32.00 گرم
کاور محصول: دارد
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
نوع تراش: CNC

دستبند بحرینی (لیوانی)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 31.250 گرم
سنگ: ندارد

دستبند بحرینی (لیوانی)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 27.00 گرم
سنگ: ندارد