چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
گوشواره بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 17.150 گرم
سنگ: ندارد

گوشواره پیریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.800 گرم
قیمت سنگ: 40.000 تومان

کارتیر کونیک ژاپنی 17 میل(گوشواره کارتیر کونیک ژاپنی 17 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 14.200 گرم
بلندی گوشواره: 6.3 سانتی متر
پهنا: 17،15،13
نوع قفل: عصایی
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

کارتیر کونیک نگین دار 17 میل(گوشواره کارتیر کونیک نگین دار 17 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 9.050 گرم
بلندی گوشواره: 3.6 سانتی متر
پهنا: 17 میل
نوع قفل: میخی
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

کارتیر کونیک نگین دار 15 میل(گوشواره کارتیر کونیک نگین دار 15 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 6.950 گرم
بلندی گوشواره: 3.2 سانتی متر
پهنا: 15 میل
نوع قفل: میخی
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گوشواره پایه جواهر لوکس توکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 7.00 گرم 
کاور محصول: دارد
جنس سنگ: توکا
گارانتی: یک ساله آبکاری
وزن سنگ: کسر شده
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت شمش به همراه بار ایتالیایی
مرجوعی پول سنگ در زمان فروش: به شرط سالم بودن سنگ

گوشواره پایه جواهر لوکس توکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.500 گرم 
کاور محصول: دارد
جنس سنگ: توکا
گارانتی: یک ساله آبکاری
وزن سنگ: کسر شده
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت شمش به همراه بار ایتالیایی
مرجوعی پول سنگ در زمان فروش: به شرط سالم بودن سنگ

گوشواره پایه جواهر لوکس توکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 5.300 گرم 
کاور محصول: دارد
جنس سنگ: توکا
گارانتی: یک ساله آبکاری
وزن سنگ: کسر شده
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت شمش به همراه بار ایتالیایی
مرجوعی پول سنگ در زمان فروش: به شرط سالم بودن سنگ

گوشواره پایه جواهر لوکس توکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 5.600 گرم 
کاور محصول: دارد
جنس سنگ: توکا
گارانتی: یک ساله آبکاری
وزن سنگ: کسر شده
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت شمش به همراه بار ایتالیایی
مرجوعی پول سنگ در زمان فروش: به شرط سالم بودن سنگ

گوشواره پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.650 گرم 
کاور محصول:  دارد
وزن سنگ: کسر شده( 64 عدد به وزن 0.24 گرم)
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

گوشواره مروارید لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول:  دارد
جنس سنگ: مروارید
وزن سنگ:  کسر شده
گارانتی:  یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گوشواره مروارید لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول:  دارد
جنس سنگ: مروارید
وزن سنگ:  کسر شده
گارانتی:  یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گوشواره مروارید لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول:  دارد
جنس سنگ: مروارید
وزن سنگ:  کسر شده
گارانتی:  یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گوشواره مروارید لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول:  دارد
جنس سنگ: مروارید
وزن سنگ:  کسر شده
گارانتی:  یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گوشواره مروارید لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول:  دارد
جنس سنگ: مروارید
وزن سنگ:  کسر شده
گارانتی:  یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گوشواره مروارید لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول:  دارد
جنس سنگ: مروارید
وزن سنگ:  کسر شده
گارانتی:  یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گوشواره مروارید لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول:  دارد
جنس سنگ: مروارید
وزن سنگ:  کسر شده
گارانتی:  یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گوشواره مروارید لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول:  دارد
جنس سنگ: مروارید
وزن سنگ:  کسر شده
گارانتی:  یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گوشواره مروارید لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول:  دارد
جنس سنگ: مروارید
وزن سنگ:  کسر شده
گارانتی:  یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گوشواره مروارید لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول:  دارد
جنس سنگ: مروارید
وزن سنگ:  کسر شده
گارانتی:  یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گوشواره مروارید لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.150 گرم 
کاور محصول:  دارد
جنس سنگ: مروارید
گارانتی: یک ساله آبکاری
وزن سنگ: کسر شده است
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گوشواره پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.800 گرم 
کاور محصول:  دارد
وزن سنگ: کسر شده(152 عدد سواروسکی به وزن 0.14گرم)
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

گوشواره پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.750 گرم 
کاور محصول:  دارد
وزن سنگ: کسر شده(152 عدد سواروسکی به وزن 0.14گرم)
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

گوشواره پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 6.300 گرم 
کاور محصول:  دارد
وزن سنگ: کسر شده(64 عدد سواروسکی به وزن 0.81 گرم)
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ