چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 11.100 گرم
طول گوشواره: 8.3 سانتی متر
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 6.100 گرم
بلندی گوشواره: 8.3 سانتی متر
متریال ساخت: شمش بار

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 5.400 گرم
بلندی گوشواره: 7.3 سانتی متر
متریال ساخت: شمش بار

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 6.700 گرم
بلندی گوشواره: 6 سانتی متر

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 6.600 گرم 
بلندی گوشواره: 5.5 سانتی متر

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.100 گرم
بلندی گوشواره: 5.6 سانتی متر

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.05 گرم
طول گوشواره: 5 سانتی متر

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.850 
بلندی گوشواره: 3.3 سانتی متر

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.800 گرم
بلندی گوشواره: 5 سانتی متر

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.400 گرم
بلندی گوشواره: 3.7 سانتی متر

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.950 گرم
بلندی گوشواره: 3.3 سانتی متر

گوشواره اشکال هندسی پاشا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.450 گرم
سنگ: ندارد

گوشواره اشکال هندسی پاشا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.850 گرم
سنگ: ندارد

گوشواره بخیه S&H
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.320 گرم
سنگ: ندارد

گوشواره بخیه S&H
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.320 گرم

گوشواره دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 5.350 گرم

گوشواره دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 7.700 گرم

گوشواره نانسی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.00 گرم
طول گوشواره: 3.00 سانتی متر

گوشواره PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.00 گرم

گوشواره PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.400 گرم

گوشواره PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره سایز 1: 1.950 گرم
وزن گوشواره سایز 2: 2.05 گرم
وزن گوشواره سایز 3: 2.550 گرم

گوشواره PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.700 گرم
قطر: 2.5 سانتی متر

گوشواره ورساچه بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 12.300 گرم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
انگشتر ست: AN0241062
دستبند ست: DA0241052
مدال ست: ME0241014

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 6.00 گرم
بلندی گوشواره: 2.7 سانتی متر