چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
کارتیر کونیک تخت 13میل(گوشواره کارتیر کونیک تخت 13میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 9.00 گرم
بلندی گوشواره: 3.5  سانتی متر
پهنا: 13، 11 ، 9 میل
نوع قفل: میخی
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

کارتیر کونیک تخت 17میل(گوشواره کارتیر کونیک تخت 17 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 10.150 گرم
بلندی گوشواره: 4 سانتی متر
پهنا: 17،15، 13 میل
نوع قفل: میخی
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گوشواره پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.850 گرم 
بلندی گوشواره: 4.5 سانتی متر

گوشواره پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.150 گرم
بلندی گوشواره: 4.5 سانتی متر

گوشواره پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.45 گرم 
بلندی گوشواره : 0.9 سانتی متر

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.150 گرم
بلندی گوشواره: 2.3 سانتی متر

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.750 گرم
بلندی گوشواره: 2.2 سانتی متر

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره : 2.600
بلندی گوشواره: 2.3 سانتی متر

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.450 گرم 
بلندی گوشواره: 2.3 سانتی متر

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.300 گرم 
بلندی گوشواره: 1.9 سانتی متر

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.200 گرم
بلندی گوشواره: 2 سانتی متر

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.00 گرم 
بلندی گوشواره: 1.9 سانتی متر

گوشواره پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.500 گرم 
کاور محصول:  دارد
وزن سنگ: کسر شده(64 عدد سواروسکی به وزن 0.36 گرم)
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

گوشواره پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.350 گرم 
کاور محصول:  دارد
وزن سنگ: کسر شده(56 عدد سواروسکی به وزن 0.32 گرم)
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

گوشواره پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.350 گرم 
کاور محصول:  دارد
وزن سنگ: کسر شده(56 عدد سواروسکی به وزن 0.32 گرم)
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

گوشواره پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.400 گرم 
کاور محصول:  دارد
وزن سنگ: کسر شده(56 عدد سواروسکی به وزن 0.32 گرم)
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

گوشواره پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.400 گرم 
کاور محصول:  دارد
وزن سنگ: کسر شده(64  عدد سواروسکی به وزن 0.24 گرم)
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

گوشواره پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.400 گرم 
کاور محصول:  دارد
وزن سنگ: کسر شده(64  عدد سواروسکی به وزن 0.24 گرم)
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

گوشواره پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.500 گرم 
کاور محصول:  دارد
وزن سنگ: کسر شده(64  عدد سواروسکی به وزن 0.24 گرم)
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

گوشواره پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.950 گرم 
کاور محصول:  دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

گوشواره پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.500 گرم 
کاور محصول:  دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

گوشواره پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.550 گرم 
کاور محصول:  دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

گوشواره پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.450 گرم 
کاور محصول:  دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

گوشواره پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.800 گرم 
کاور محصول:  دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ