چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
مدال فروهر
قابل سفارش
تماس بگیرید

مدال فروهر سایز 1: 2.350 گرم
مدال فروهر سایز 2: 7.200 گرم
مدال فروهر سایز 3: 8.450 گرم

مدال فروهر
قابل سفارش
تماس بگیرید

مدال فروهر سایز 1: 2.050 گرم
مدال فروهر سایز 2: 3.050 گرم
مدال فروهر سایز 3: 7.350 گرم
مدال فروهر سایز 4: 8.800 گرم
مدال فروهر سایز 5: 11.550 گرم

مدال فروهر
قابل سفارش
تماس بگیرید

مدال فروهر سایز 1: 3.100 گرم
مدال فروهر سایز 2: 5.050 گرم
مدال فروهر سایز 3: 7.050 گرم

زنجیر پوست ماری(بالکس ترتی)
قابل سفارش
تماس بگیرید

پهنای 1: 5.600 گرم  40.5 سانتی متر
پهنای 2: 9.500 گرم 40.5 سانتی متر
پهنای 3: 15.700 گرم 40.5 سانتی متر
پهنای 4: 23.600 گرم 40.5 سانتی متر

گردنبند آرتور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 11.500 گرم 
بلندی گردنبند: 42 سانتی متر
دستبند ست: DA0941063

مدال ورساچه اس اچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 10.750 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 5.1 سانتی متر

مدال ورساچه اس اچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 8.450 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 5.1 سانتی متر

مدال ورساچه اس اچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 12.500 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 5.1 سانتی متر

مدال ورساچه اس اچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 12.900 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 5.1 سانتی متر

مدال ورساچه اس اچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 14.450 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 4.1 سانتی متر

مدال ویچنزا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 18.900 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 5.3 سانتی متر

مدال ویچنزا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 12.550 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 5.2 سانتی متر

مدال ویچنزا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 11.950 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 5.1 سانتی متر

مدال ویچنزا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 11.350 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 5.3 سانتی متر

مدال ویچنزا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 11.250 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 5.2 سانتی متر

مدال ویچنزا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 10.800 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال : 5.6 سانتی متر

مدال ویچنزا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 11.350 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 5.5 سانتی متر

مدال ویچنزا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 10.850 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 5.5 سانتی متر

مدال ویچنزا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 10.400 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 5 سانتی متر

مدال ویچنزا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 10.400 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 5 سانتی متر

مدال ویچنزا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 10.100 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 5.6 سانتی متر

مدال ویچنزا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 10.00 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 5.5 سانتی متر

مدال ویچنزا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 9.850 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال : 5.4 سانتی متر

مدال بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 76.450 گرم
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: 1.950 گرم(کسر شده)
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی