چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
گردنبند یورمن پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 27.450 گرم

آویز لیزری
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 1.120 گرم

گردنبند کارتیر کونیک 25 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند پهنای 25میلی متر: 70.00گرم
طول  50سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گردنبند کارتیر ساده 7 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند پهنای 7میلی متر: 31.150 گرم
طول گردنبند: 50 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گردنبند کارتیر نگین دار 13 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند پهنای 13 میلی متر: 86.700 گرم
طول گردنبند: 62 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گردنبند کارتیر ساده 17 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند پهنای 17میلی متر: 87.400 گرم
طول گردنبند: 46سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گردنبند کارتیر 25 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند پهنای 25 میلی متر: 141.550 گرم
طول گردنبند: 49 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گردنبند کارتیر نگین دار 25 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند پهنای 25 میلی متر: 160.250 گرم
طول گردنبند: 50 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گردنبند ورساچه MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 24.650 گرم 
بلندی گردنبند: 40 سانتی متر
قطر مدال: 3 سانتی متر

گردنبند کارتیر ساده 9 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند پهنای 9 میلی متر: 43.450 گرم
بلندی گردنبند: 44 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گردنبند کارتیر ساده 11 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند پهنای 11میلی متر: 56.450 گرم
طول گردنبند: 50 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گردنبند کارتیر ساده 13 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند پهنای 13 میلی متر: 66.00 گرم
طول گردنبند: 47.00 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گردنبند کارتیر کونیک 17 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند پهنای 17 میلی متر: 51.900 گرم
طول  43 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گردنبند کارتیر کونیک 20 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند پهنای 20 میلی متر: 58.300 گرم
طول گردنبند: 43.5 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

 

گردنبند کارتیر ژاپنی کونیک 17 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند پهنای 17 میل: 54.700 گرم
طول گردنبند: 43.00 سانتی متر
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

گردنبند کارتیر ژاپنی 11 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول: دارد
وزن گردنبند پهنای 11 میلی متر: 54.450 گرم 
طول گردنبند: 44.5 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
نوع تراش: CNC

گردنبند کارتیر ژاپنی 17 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول: دارد
وزن گردنبند پهنای 17 میلی متر: 63.600 گرم 
طول گردنبند: 42.5 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
نوع تراش: CNC

گردنبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 26.500 گرم

گردنبند M.N
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 19.300 گرم
مینا: دارد

آویز چارلی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 5.200 گرم
سنگ/نگین: ندارد

گردنبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 18.800 گرم

آویز چارلی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 5.800 گرم
سنگ/نگین: ندارد

آویز چارلی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 5.450 گرم
سنگ: ندارد

گردنبند کارتیر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 19.00 گرم
طول گردنبند: 63.50 سانتی متر