چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 27.850 گرم
طول زنجیر: 55 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 26.500 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر

آویز SORIN GOLD
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.200 گرم
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر

آویز SORIN GOLD
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 1.950 گرم
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر

گردنبند کارتیر زرپسند
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 17.00 گرم
طول گردنبند: 57.5 سانتی متر

گردنبند یورمن پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 25.05 گرم
ست دستبند: DA0741019

مدال بیتا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.600 گرم
طول مدال: 2.5 سانتی متر
زنجیر: ندارد

مدال بیتا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.600 گرم
طول مدال: 3 سانتی متر
زنجیر: ندارد

مدال بیتا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.700 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.6 سانتی متر

مدال بیتا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.900 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.4 سانتی متر

مدال بیتا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.950 گرم
طول مدال: 2.9 سانتی متر
زنجیر: ندارد

مدال بیتا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.00 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.9 سانتی متر

مدال بیتا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.100 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.9 سانتی متر

مدال بیتا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 3.00 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.8 سانتی متر

مدال بیتا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 3.00 گرم
طول مدال: 2.9 سانتی متر
زنجیر: ندارد

مدال بیتا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.150 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.9 سانتی متر

مدال بیتا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.200 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.9 سانتی متر

مدال بیتا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.450 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.7 سانتی متر

مدال بیتا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.400 گرم
طول مدال: 2.5 سانتی متر

مدال بیتا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.350 گرم
طول مدال: 2.9 سانتی متر

مدال بیتا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.500 گرم
طول مدال: 2.8 سانتی متر

گردنبند کارتیر ژاپنی کونیک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند پهنای 17 میل: 55.230 گرم
وزن گردنبند پهنای 20 میل:  66.730 گرم
وزن گردنبند پهنای 25 میل: 95.330 گرم 
تراش: دارد
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

مدال پنتر بارمان گلد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن پنتر: 4.650 گرم
زنجیر: ندارد
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

آویز گردباد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 4.950 گرم
طول مدال: 3.5 سانتی متر
طول زنجیر: 40 سانتی متر