چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
مدال ورساچه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال  12.300 گرم
طول مدال  4.6  سانتی متر
وزن سنگ: 1.40 

مدال بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 6.900 گرم
بلندی مدال: 9.5 سانتی متر
زنجیر: ندارد

مدال بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 4.400 گرم
بلندی مدال: 8.5 سانتی متر
زنجیر: ندارد

کارتیر کونیک تخت 30 میل(گردنبند کارتیر کونیک تخت 30 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند پهنای 30 میلی متر: 88.350 
طول  45 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

رولباسی MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی : 35.800 گرم
بلندی زنجیر: 60 سانتی متر
بلندی پنتر متصل به زنجیر 5 سانتی متر

رولباسی MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی : 28.900 گرم
بلندی زنجیر: 70 سانتی متر
بلندی پنتر متصل به زنجیر 6.5 سانتی متر

رولباسی MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی : 23.800 گرم
بلندی زنجیر: 70 سانتی متر
بلندی پنتر متصل به زنجیر 7.5 سانتی متر

گردنبند MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 21.650 گرم
بلندی زنجیر: 40 سانتی متر
طول پلاک متصل به زنجیر 5 سانتی متر

گردنبند MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 20.100 گرم
بلندی زنجیر: 40 سانتی متر
طول پلاک متصل به زنجیر 5سانتی متر

گردنبند MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 16.850 گرم
بلندی زنجیر: 40 سانتی متر
طول پلاک متصل به زنجیر 4.8 سانتی متر

گردنبند MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 25.500 گرم
بلندی زنجیر: 40 سانتی متر
طول پلاک متصل به زنجیر 5.5 سانتی متر

گردنبند MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 13.800 گرم
بلندی زنجیر: 40 سانتی متر
طول پلاک متصل به زنجیر 3.8 سانتی متر

گردنبند MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 12.850 گرم
بلندی زنجیر: 40 سانتی متر

گردنبند MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 12.700 گرم
بلندی زنجیر: 40 سانتی متر

گردنبند MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 11.250 گرم
بلندی زنجیر: 40 سانتی متر
طول پلاک متصل به زنجیر 4.2 سانتی متر

مدال پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

2.00 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(36 سنگ سواروسکی به وزن 0.20 گرم)
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:  سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:  در صورت سالم بودن سنگ

مدال پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

1.700 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(32 سنگ سواروسکی به وزن 0.20 گرم)
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:  سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:  در صورت سالم بودن سنگ

مدال پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

1.700 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(32 سنگ سواروسکی به وزن 0.20 گرم)
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:  سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:  در صورت سالم بودن سنگ

مدال پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

1.700 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(32 سنگ سواروسکی به وزن 0.20 گرم)
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:  سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:  در صورت سالم بودن سنگ

مدال پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

2.200 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(41 سنگ سواروسکی به وزن 0.25 گرم)
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:  سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:  در صورت سالم بودن سنگ

مدال پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:  ندارد
کاور محصول:  دارد
جنس سنگ: مروارید
وزن سنگ:  کسر شده
گارانتی:  یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

2.700 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(29 سنگ سواروسکی به وزن 0.04گرم )
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:  سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:  در صورت سالم بودن سنگ

مدال پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

1.950 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(31 سنگ سواروسکی به وزن 0.05 گرم )
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:  سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:  در صورت سالم بودن سنگ

مدال پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

1.850 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(28 سنگ سواروسکی به وزن 0.05 گرم )
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:  سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:  در صورت سالم بودن سنگ