چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
نیم ست RFJ
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:

دارد

وزن نیم ست:

15.90

وزن آویز:

7.25

وزن گوشواره:

8.65
طول آویز:
40 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

نیم ست RFJ
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:

دارد

وزن نیم ست:

12.80

وزن آویز:

6.80

وزن گوشواره:

6.00

طول آویز:

40 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

نیم ست RFJ
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:

دارد

وزن نیم ست:

11.50

وزن آویز:

6.70

وزن گوشواره:

4.80
طول آویز:
40 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

نیم ست RFJ
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:

دارد

وزن نیم ست:

10.90

وزن آویز:

5.09

وزن گوشواره:

5.81
طول آویز:
40 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

نیم ست RFJ
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:

دارد

وزن نیم ست:

9.90

وزن آویز:

4.65

وزن گوشواره:

5.25
طول آویز:
40 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

نیم ست RFJ
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:

دارد

وزن نیم ست:

8.50

وزن آویز:

4.05

وزن گوشواره:

4.45
طول آویز:
40 سانتی متر
طول گوشواره: 4 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

نیم ست RFJ
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:

دارد

وزن نیم ست:

8.40

وزن آویز:

3.70

وزن گوشواره:

4.70
طول آویز:
40 سانتی متر
طول گوشواره: 2.5 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

نیم ست RFJ
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:

دارد

وزن نیم ست:

8.20

وزن آویز:

3.20

وزن گوشواره:

5.00
طول آویز:
40 سانتی متر
طول گوشواره: 4 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

نیم ست قلب
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
وزن نیم ست سایز 1: 4.00
وزن نیم ست سایز 2: 4.50
وزن نیم ست سایز 3: 6.30

نیم ست قلب
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
وزن نیم ست سایز 1: 4.00
وزن نیم ست سایز 2: 5.50
وزن نیم ست سایز 3: 6.00

نیم ست قلب
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
وزن نیم ست سایز 1: 4.00
وزن نیم ست سایز 2: 5.50
وزن نیم ست سایز 3: 6.00

نیم ست طرح دایره پولکی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 17.80
وزن گردنبند: 8.30
وزن گوشواره: 9.50

نیم ست طرح مربع پولکی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.40
وزن گردنبند:
10.00
وزن نیم ست:
15.40

نیم ست پولکی بیضی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 16.05
وزن گردنبند: 11.25
وزن دستبند: 4.80

نیم ست PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

 

زنجیر: ندارد
وزن نیم ست: 7.50

نیم ست PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

 

زنجیر: ندارد
وزن نیم ست: 6.80

نیم ست PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
وزن نیم ست: 6.70

نیم ست PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
وزن نیم ست: 7.95

نیم ست PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 6.90
زنجیر: ندارد

نیم ست PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
وزن نیم ست: 7.00

نیم ست CARTIER
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 8.25
وزن آویز: 10.30
وزن نیم ست: 18.55
طول دستبند: 18 سانتی متر
طول آویز: 40 سانتی متر

نیم ست CARTIER
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 6.80
وزن آویز: 8.25
وزن نیم ست: 15.05
طول دستبند: 18 سانتی متر
طول آویز: 40 سانتی متر

نیم ست CARTIER
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 6.60
وزن آویز: 8.25
وزن نیم ست: 14.85
طول دستبند: 18 سانتی متر
طول آویز: 40 سانتی متر

نیم ست LOUIS VUITTON
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 10.60
وزن آویز: 12.50
وزن نیم ست: 23.10
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول آویز: 40 سانتی متر