چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
نیم ست کارتیر ژاپنی
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 7.400 گرم
وزن گوشواره: 8.850 گرم
طول مدال: 5.5 سانتی متر
طول گوشواره: 5 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
نوع تراش: CNC

 

نیم ست سارا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رنگ رز: 12.350 گرم
طول مدال: 3 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر

هرینگ بن
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.290 گرم
وزن گردنبند: 10.430 گرم

نیم ست قلب
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 2.00 گرم
زنجیر: ندارد

نیم ست LOVE
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 2.170 
زنجیر: ندارد

نیم ست دو عاشق
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 1.650 گرم
زنجیر: ندارد

نیم ست V.S
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 5.320 گرم 
ابعاد مدال: 2.3*1.5 سانتی متر
ابعاد گوشواره: 1*1.5 سانتی متر

نیم ست V.S
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 5.210 گرم
وزن مدال: 3.260 گرم
وزن گوشواره: 1.920 گرم
ابعاد مدال: 1.6*1.80 سانتی متر
ابعاد گوشواره: 1.2*1.4 سانتی متر

نیم ست V.S
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 5.140 گرم
وزن مدال: 3.270 گرم
وزن گوشواره 1.870 گرم
ابعاد مدال: 1.3*2.1 سانتی متر
ابعاد گوشواره: 0.8*1.3 سانتی متر

نیم ست V.S
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 5.00 گرم
وزن گوشواره: 1.39 گرم
وزن مدال: 3.61 گرم
ابعاد مدال: 1.2*2.3 سانتی متر
ابعاد گوشواره: 0.7*1.8 سانتی متر

نیم ست V.S
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 4.810 گرم
وزن گوشواره: 1.960 گرم
وزن مدال: 3.01 گرم
ابعاد گوشواره: 0.9*1.6 سانتی متر
ابعاد مدال: 1.4*2.6 سانتی متر

نیم ست V.S
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 4.810 گرم 
طول مدال: 1.3*1.9
طول گوشواره: 0.8*1.2
وزن مدال: 3.20 گرم
وزن گوشواره: 1.64 گرم

نیم ست V.S
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 4.800 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 47 سانتی متر
وزن مدال: 3.140 گرم
وزن گوشواره: 1.660 گرم

نیم ست V.S
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 4.720 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 47 سانتی متر
وزن گوشواره: 1.680 گرم
وزن مدال: 3.040 گرم
طول گوشواره: 1 سانتی متر
طول مدال: 1.7 سانتی متر

نیم ست V.S
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن کل نیم ست: 4.680 گرم
وزن مدال: 3.08 گرم
وزن گوشواره: 1.64 گرم 
طول مدال: 1.9 سانتی متر
طول گوشواره: 1.2 سانتی متر

نیم ست کارتیه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 8.300 گرم 
وزن گوشواره: 2.660 گرم
وزن مدال: 5.630 گرم
طول مدال: 4.5 سانتی متر
طول گوشواره: 2 سانتی متر
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 45 سانتی متر

نیم ست کارتیه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 7.950 گرم 
وزن گوشواره: 3.00 گرم
وزن مدال: 4.95 گرم
طول مدال: 2.60 سانتی متر
طول گوشواره: 2.00 سانتی متر
زنجیر: ندارد

نیم ست کارتیه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 7.900 گرم 
وزن گوشواره: 2.480 گرم
وزن مدال: 5.420 گرم
طول مدال: 3.50 سانتی متر
طول گوشواره: 2.00 سانتی متر
زنجیر: ندارد

نیم ست کارتیه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 6.400 گرم 
وزن گوشواره: 2.970 گرم
وزن مدال: 3.430 گرم
طول مدال: 2.5 سانتی متر
طول گوشواره: 1 سانتی متر
زنجیر: ندارد

نیم ست لارکو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 8.450 گرم
وزن مدال: 3.090 گرم
طول مدال: 4 سانتی متر
وزن انگشتر: 2.100 گرم 
وزن گوشواره: 3.260 گرم
طول گوشواره: 3.5 سانتی متر

نیم ست لارکو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 8.100 گرم
وزن مدال: 3.090 گرم
طول مدال: 4 سانتی متر
وزن انگشتر: 2.100 گرم 
وزن گوشواره: 2.900 گرم
طول گوشواره: 3.5 سانتی متر

نیم ست لارکو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 7.550 گرم
وزن مدال: 2.920 گرم
طول مدال: 4 سانتی متر
وزن انگشتر: 2.100 گرم 
وزن گوشواره: 2.530 گرم
طول گوشواره: 3.5 سانتی متر

نیم ست لارکو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 7.550 گرم
وزن مدال: 2.660 گرم
طول مدال: 4 سانتی متر
وزن انگشتر: 2.100 گرم 
وزن گوشواره: 2.790 گرم
طول گوشواره: 3.5 سانتی متر

نیم ست لارکو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 7.100 گرم
وزن مدال: 2.850 گرم
طول مدال: 4 سانتی متر
وزن انگشتر: 2.100 گرم 
وزن گوشواره: 2.150 گرم
طول گوشواره: 3.5 سانتی متر