چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
ست انگشتر و آویز بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن کل: 86.450 گرم 
وزن آویز: 45.450 گرم 
وزن انگشتر: 41.00 گرم
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده

گوشواره بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 11.950 گرم
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده(1.500 گرم)
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 53.600 گرم
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده
پهنا: 5 سانتی متر
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 34.350 گرم
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده(3.950 گرم)
پهنا: 2.5 سانتی متر

آویز گل بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 45.450
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
قابلیت ست: دارد(AN0241044)
طول کل آویز با المان گل: 29 سانتی متر

انگشتر آسمان بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 14.750 گرم
سایز انگشتر: 54
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر آسمان بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 12.250 گرم
سایز انگشتر: 54
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 12.900 گرم 
سنگ: ندارد
متریال ساخت: شمش بار

مدال مدوسا نگین دار(بهراد)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 64.10 گرم
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: کسر شده
پول سنگ: ندارد

مدال مدوسا بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 57.50
زنجیر: ندارد

مدال ورساچه بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سایز1: 16.40 گرم
قطر مدال سایز1: 3 سانتی متر
وزن سایز2: 48.30 گرم
قطر مدال سایز2: 5 سانتی متر
زنجیر: ندارد

انگشتر آسمان بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 18.35
متریال ساخت: شمش بار

 

انگشتر آسمان بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 16.20
متریال ساخت: شمش بار

 

انگشتر آسمان بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 14.40
متریال ساخت: شمش بار

 

انگشتر آسمان بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 14.30
متریال ساخت: شمش بار

 

انگشتر آسمان بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 13.35
متریال ساخت: شمش بار

 

انگشتر آسمان بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 13.30
متریال ساخت: شمش بار