چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
نیم ست مروارید لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:
ندارد
وزن مدال:
0.75
وزن گوشواره:
1.05
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ:  کسر شده
جنس سنگ:
مروارید
گارانتی: 
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی

گردنبند مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند با زنجیر در 30:
2.80
وزن سنگ:
کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

انگشتر پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر:
3.70
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:
سواروسکی، نانو، کوراندوم
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:
به شرط سلامت سنگ

 

دستبند مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند با زنجیر در 30:
1.00
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

 

نیم ست مروارید لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:  ندارد
وزن مدال:
1.88
وزن گوشواره:
2.37
کاور محصول: دارد
جنس سنگ:
مروارید
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

 

انگشتر لیماک
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.00
کاور محصول: دارد
جنس سنگ: توکا
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

نیم ست پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 2.00 گرم (ME018NI1021)
سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.50 گرم  (AN018NI1021)
وزن گوشواره: 4.50 گرم  (GO018NI1021)
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری 
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
جنس سنگ:  سواروسکی، نانو و کوراندوم
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

 

انگشتر لیماک
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.80
کاور محصول: دارد
جنس سنگ: توکا
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

انگشتر پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر:
3.70
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:

به شرط سلامت سنگ

 

آویز مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز با زنجیر در 30: 2.20
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

 

سرویس شنل کونیک
قابل سفارش
تماس بگیرید

متریال ساخت:
شمش بار
وزن سرویس سایز 1: متغیر از وزن 40.00 تا 45.00 گرم
وزن سرویس سایز 2: متغیر از وزن 50.00 تا 55.00 گرم
وزن سرویس سایز 3: متغیر از وزن 60.00 تا 65.00 گرم
وزن سرویس سایز 4: متغیر از وزن 70.00 تا 75.00 گرم
وزن سرویس سایز 5: متغیر از وزن 80.00 تا 85.00 گرم
وزن سرویس سایز 6: متغیر از وزن 90.00 تا 95.00 گرم
وزن سرویس سایز 7: متغیر از وزن 100.00 تا 110.00 گرم
وزن سرویس سایز 8: متغیر از وزن 110.00 تا 120.00 گرم
وزن سرویس سایز 9: متغیر از وزن 120.00 تا 130.00 گرم

نیم ست مروارید لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:
ندارد
وزن مدال:
1.20
وزن گوشواره:
1.80
کاور محصول:
دارد
جنس سنگ:  مروارید
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت:  شمش به همراه بار ایتالیایی

 

النگو دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن النگو با سایز 1: 3.80
وزن النگو با سایز 2:
4.10
وزن النگو با سایز 3:
4.50
وزن النگو با سایز 4:
4.80
وزن النگو با سایز 5: 5.15

انگشتر پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:  54
وزن انگشتر:
3.00
کاور محصول:
دارد  
وزن سنگ:
کسر شده( 26 عدد به وزن 0.23 گرم)
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:
سوارسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:  در صورت سالم بودن سنگ

 

دستبند مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید


وزن دستبند با زنجیر در 30:

1.20

وزن سنگ:

کسر شده

جنس سنگ:

مروارید سنتتیک

 

انگشتر پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر:
3.00
کاور محصول:  دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:  سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:  به شرط سلامت سنگ

 

انگشتر کارتیر تخت
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
کاور محصول: دارد
وزن انگشتر: 3.90
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

 

انگشتر پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر:
3.55
کاور محصول: دارد
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:  سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت:  شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

 

انگشتر پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر:
3.25
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ:
کسر شده(32 عدد به وزن 0.10 گرم)
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:
سواروسکی، نانو، کوراندوم
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:
درصورت سالم بودن سنگ

 

انگشتر کارتیر پیچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول: دارد
پهنا: 9 میلی متر
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نیم ست مروارید لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:
ندارد
وزن مدال:
2.10
وزن گوشواره:
3.10
کاور محصول:
دارد
جنس سنگ:
مروارید
گارانتی:
یک ساله آبکاری
وزن سنگ:
کسر شده
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی