چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
دستبند مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند با زنجیر در 30:
1.00
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

 

رولباسی ونکلیف
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول:

دارد
گارانتی:
یک ساله آبکاری
وزن سنگ

کسر شده است

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750 

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:
به شرط سلامت سنگ

 

رولباسی ونکلیف
قابل سفارش
تماس بگیرید


کاور محصول:
دارد

گارانتی:
یک ساله آبکاری
وزن سنگ:
کسر شده است

تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750 
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:
به شرط سلامت سنگ

 

رولباسی ونکلیف
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول: دارد
وزن سنگ:
کسر شده
رنگ بندی سنگ: سفید و مشکی
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

 

رولباسی ونکلیف
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول:دارد
رنگ بندی سنگ:
سبز
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی:یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:به شرط سلامت سنگ


انگشتر لیماک
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.00
کاور محصول: دارد
جنس سنگ: توکا
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

رولباسی ونکلیف
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول:
دارد
گارانتی: 

یک ساله آبکاری
وزن سنگ:
کسر شده است

تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750 

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

رنگ بندی سنگ:
زرد، سبز، قرمز، سفید، دودی و مشکی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: 
به شرط سلامت سنگ

 

رولباسی ونکلیف
قابل سفارش
تماس بگیرید


کاور محصول:

دارد
گارانتی:
یک ساله آبکاری

وزن سنگ:
کسر شده است
تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750 
متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:
به شرط سلامت سنگ

 

رولباسی ونکلیف
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول:دارد
وزن سنگ:
کسر شده
رنگ بندی سنگ:
سفید، مشکی 
گارانتی:یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:به شرط سلامت سنگ


رولباسی ونکلیف
قابل سفارش
تماس بگیرید


کاور محصول:

دارد
گارانتی:
 یک ساله آبکاری

وزن سنگ:

کسر شده است
رنگ بندی سنگ:
سفید، مشکی

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:

به شرط سلامت سنگ

نیم ست مروارید لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:  ندارد
وزن مدال:
1.88
وزن گوشواره:
2.37
کاور محصول: دارد
جنس سنگ:
مروارید
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

 

گردنبند مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند با زنجیر در 30:
2.80
وزن سنگ:
کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

انگشتر لیماک
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.80
کاور محصول: دارد
جنس سنگ: توکا
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

نیم ست پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:
ندارد
وزن مدال:
2.00
سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر:
4.50
وزن گوشواره:
4.50
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری 
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
جنس سنگ: 
سواروسکی، نانو و کوراندوم
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:
به شرط سلامت سنگ

 

انگشتر کارتیر تخت
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
کاور محصول: دارد
وزن انگشتر: 3.90
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

 

دستبند ونکلیف
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 1.30
کاور محصول: دارد
وزن سنگ:  کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت:  شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:  در صورت سالم بودن سنگ

آویز مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز با زنجیر در 30: 2.20
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

 

نیم ست مروارید لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:
ندارد
وزن مدال:
1.20
وزن گوشواره:
1.80
کاور محصول:
دارد
جنس سنگ:  مروارید
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت:  شمش به همراه بار ایتالیایی

 

رولباسی ونکلیف
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول: دارد
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750
رنگ بندی سنگ: قرمز، سفید، مشکی و سبز
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

 

النگو دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن النگو با سایز 1: 3.80
وزن النگو با سایز 2:
4.10
وزن النگو با سایز 3:
4.50
وزن النگو با سایز 4:
4.80
وزن النگو با سایز 5: 5.15

انگشتر گردباد
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.00