چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
آویز لیزری
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 1.120 گرم

آویز چشم
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 11.150 گرم
انگشتر ست AN0661018
وزن سنگ: 0.09 
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 40 سانتی متر

انگشتر چشم
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر چشم: 10.250 گرم
وزن سنگ: 0.060 
آویز ست: AV0661070

النگو پیچک
قابل سفارش
تماس بگیرید

النگو سایز 1: 3.200 گرم
النگو سایز 2: 3.400 گرم
النگو سایز 3: 3.650 گرم
النگو سایز 4: 3.850 گرم
النگو سایز 5: 4.00 گرم

نیم ست پارس
قابل سفارش
تماس بگیرید

طول مدال: 5.3 سانتی متر
طول گوشواره: 4.7 سانتی متر
زنجیر: ندارد

مدال نانسی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 0.650 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.2 سانتی متر

مدال نانسی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 0.660 گرم
طول مدال: 1.3 سانتی متر
زنجیر: ندارد

مدال نانسی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 0.650 گرم
طول مدال: 2.2 سانتی متر
زنجیر: ندارد

مدال نانسی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 0.640 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.3 سانتی متر

مدال نانسی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 0.550 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.00 سانتی متر

مدال نانسی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 0.520 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 1.2 سانتی متر

مدال نانسی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 0.520 گرم 
زنجیر: ندارد

گوشواره نانسی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.00 گرم
طول گوشواره: 3.00 سانتی متر

نیم ست انار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 1.05 گرم
زنجیر: ندارد

نیم ست انار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 2.550 گرم
زنجیر: ندارد

النگو تک پوش آینه ای
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سایز 1: 16.350 گرم 
وزن سایز 2: 17.850 گرم
وزن سایز 3: 18.300 گرم 
وزن سایز 4: 18.750 گرم
وزن سایز 5: 19.00 گرم 
پهنا: 3 سانتی متر

طلای کویتی
قابل سفارش
تماس بگیرید

طول رولباسی: 60 سانتی متر
وزن: 20.370 گرم

نیم ست چشمک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 9.800 گرم
وزن انگشتر: 3.430گرم
وزن آویز: 3.700 گرم
وزن گوشواره: 2.670 گرم

نیم ست چشمک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 11.100 گرم
وزن انگشتر: 3.900 گرم
وزن آویز: 4.300 گرم
وزن گوشواره: 2.900 گرم

 

دستبند و گردنبند هرینگ بن(شاه ماهی)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.650 گرم
وزن گردنبند: 12.690 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر 
طول گردنبند: 46 سانتی متر

هرینگ بن (شاه ماهی)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن پهنا 1 : 9.600 گرم
وزن پهنا 2: 11.500 گرم

طلای کویتی
قابل سفارش
تماس بگیرید

بلندی گردنبند: 36.5 سانتی متر
بلندی گوشواره: 4.6 سانتی متر
وزن کل: 44.480 گرم
عیار: 18 

طلای کویتی
قابل سفارش
تماس بگیرید

بلندی گردنبند: 37 سانتی متر
بلندی گوشواره: 4.3 سانتی متر
وزن کل: 51.450 گرم
عیار: 18