چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 17.650 گرم

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 14.500 گرم

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 11.750 گرم

سرویس نگار
قابل سفارش
تماس بگیرید

طول گردنبند: 42.5 سانتی متر
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
طول گوشواره: 3.2 سانتی متر

نیم ست مگنا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 11.600 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 4 * 3.3 سانتی متر
طول گوشواره: 3.7 * 2.2 سانتی متر

نیم ست مگنا
قابل سفارش
تماس بگیرید

طول مدال: 2.8*2.3 سانتی متر
طول گوشواره: 2.9*1.6 سانتی متر
زنجیر: ندارد

نیم ست مگنا
قابل سفارش
تماس بگیرید

طول مدال: 3.2 * 2.5 سانتی متر
طول گوشواره: 3.3* 1.8 سانتی متر
زنجیر: ندارد

نیم ست مگنا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 9.350 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 3.2*2.2 سانتی متر
طول گوشواره: 3.5*1.5 سانتی متر

نیم ست مگنا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 9.300 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.9*2.5 سانتی متر
طول گوشواره: 3*1.8 سانتی متر

نیم ست مگنا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 8.850 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 3.3*2.6 سانتی متر
طول گوشواره: 3.2*1.8 سانتی متر

نیم ست مگنا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 8.850 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 3.8*1.8 سانتی متر
طول گوشواره: 3.8*1.4 سانتی متر

نیم ست مگنا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 8.450 گرم
طول مدال: 3.8*1.8 سانتی متر
طول گوشواره: 3.5*1.3 سانتی متر
سایز انگشتر: 54

نیم ست مگنا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 8.350 گرم
طول مدال: 3.6*1.7 سانتی متر
طول گوشواره: 3.4*1.2 سانتی متر
سایز انگشتر: 54

دستبند نگار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 6.05 گرم
طول دستبند: 18.5 سانتی متر

دستبند نگار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 6.400 گرم
طول دستبند: 18.5 سانتی متر

دستبند کارتیر پروفیل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 13.600 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 12.300 گرم

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.290 گرم 

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 9.150 گرم