چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
انگشتر پنتر نگین دار
ناموجود

وزن انگشتر: 17.200
سنگ: دارد
مینا: دارد
وزن سنگ: کسر شده
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

دستبند پنتر
ناموجود
دستبند پنتر
ناموجود

وزن دستبند: 43.00
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش مارک دار
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

نیم ست JS
ناموجود
نیم ست JS
ناموجود

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 6.30
وزن گوشواره: 7.34
وزن مدال: 5.96
وزن پلاک: 5.96
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش مارک دار
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

نیم ست JS
ناموجود
نیم ست JS
ناموجود

وزن گوشواره: 6.57
وزن پلاک: 3.83
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش مارک دار
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

دستبند پنتر
ناموجود
دستبند پنتر
ناموجود


وزن دستبند:
12.30

وزن سنگ:

کسر شده

متریال ساخت:

شمش مارک دار

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

 

دستبند پنتر
ناموجود
دستبند پنتر
ناموجود

وزن دستبند: 32.00
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش مارک دار
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

آویز پنتر
ناموجود
آویز پنتر
ناموجود


وزن آویز:

9.00

متریال ساخت:


شمش بار

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

آویز پنتر
ناموجود
آویز پنتر
ناموجود


وزن آویز:

9.00

متریال ساخت:

شمش بار

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

انگشتر پنتر
ناموجود
انگشتر پنتر
ناموجود

وزن انگشتر:

7.200
متریال ساخت:

شمش بار

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

دستبند پنتر
ناموجود
دستبند پنتر
ناموجود

وزن دستبند: 34.00
متریال ساخت:
شمش بار
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

انگشتر پنتر
ناموجود
انگشتر پنتر
ناموجود

وزن انگشتر:


13.25

وزن سنگ:

کسر شده

متریال ساخت:

شمش مارک دار

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

 

انگشتر سارتز
ناموجود
انگشتر سارتز
ناموجود


وزن انگشتر:

18.900 

وزن سنگ:

 کسر شده

متریال ساخت:

شمش بار

تضمین اصالت:

 مرجوعی با عیار 750