چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
نیم ست شنی
ناموجود
نیم ست شنی
ناموجود

وزن نیم ست: 5.050 گرم
طول مدال: 2.4 سانتی متر
طول گوشواره: 2.4  سانتی متر
زنجیر: ندارد

نیم ست شنی
ناموجود
نیم ست شنی
ناموجود

وزن نیم ست: 4.500 گرم
طول مدال: 3.8 سانتی متر
طول گوشواره: 1.1  سانتی متر
زنجیر: ندارد

نیم ست شنی
ناموجود
نیم ست شنی
ناموجود

وزن نیم ست: 8.750 گرم
طول مدال: 3.3 سانتی متر
طول گوشواره: 3.2  سانتی متر
زنجیر: ندارد

نیم ست شنی
ناموجود
نیم ست شنی
ناموجود

وزن نیم ست: 6.400 گرم
طول مدال: 2.7 سانتی متر
طول گوشواره: 3  سانتی متر
زنجیر: ندارد

نیم ست شنی
ناموجود
نیم ست شنی
ناموجود

وزن نیم ست: 5.350 گرم
طول مدال: 2.3 سانتی متر
طول گوشواره: 2.3 سانتی متر
زنجیر: نداره

نیم ست شنی
ناموجود
نیم ست شنی
ناموجود

وزن نیم ست: 9.950 گرم
طول مدال: 3.4 سانتی متر
طول گوشواره: 3.1 سانتی متر
زنجیر: ندارد

نیم ست شنی
ناموجود
نیم ست شنی
ناموجود

وزن نیم ست: 9.100 گرم
طول مدال: 2.6 سانتی متر
طول گوشواره: 2.5 سانتی متر
زنجیر: ندارد

نیم ست شنی
ناموجود
نیم ست شنی
ناموجود

وزن نیم ست: 4.350 گرم
طول مدال: 2.1 سانتی متر
طول گوشواره: 2.3 سانتی متر
زنجیر: ندارد

نیم ست سواروسکی
ناموجود

گردنبند: شکل سنگ سایز  تعداد
PEAR 5*7 1
Round 1*1 69
Round 2*2 1
Round 1*1 6
گوشواره: شکل سنگ سایز تعداد
PEAR 6*4 2
Round 1*1 106

نیم ست شنی
ناموجود
نیم ست شنی
ناموجود

وزن نیم ست: 9.200 گرم
طول مدال: 3.2 سانتی متر
طول گوشواره: 3.4 سانتی متر
زنجیر: ندارد

نیم ست شنی
ناموجود
نیم ست شنی
ناموجود

وزن نیم ست: 8.800 گرم
طول مدال: 3.3 سانتی متر
طول گوشواره: 3.2 سانتی متر
زنجیر: ندارد

نیم ست شنی
ناموجود
نیم ست شنی
ناموجود

وزن نیم ست: 10.300 گرم
طول مدال: 2.9 سانتی متر
طول گوشواره: 2.2 سانتی متر
زنجیر: ندارد

نیم ست سواروسکی
ناموجود

گردنبند: شکل سنگ سایز  تعداد
PEAR 10*15 1
Round 2*2 13
Round 1*1 17
گوشواره: شکل سنگ سایز تعداد
PEAR 7*10 2
Round 2*2 4
Round 1*1 4
Round 1*1 8

نیم ست شنی
ناموجود
نیم ست شنی
ناموجود

وزن نیم ست: 5.150 گرم 
طول مدال: 1.9 سانتی متر
طول گوشواره: 2.1 سانتی متر
زنجیر: ندارد

انگشتر آغوش GR039 001
ناموجود

وزن انگشتر: 3.500 گرم
سایز انگشتر: 54

مدال صدف طرح بسم الله
ناموجود

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 5.80
جنس سنگ: صدف
وزن سنگ: کسر شده
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال صدف طرح الله
ناموجود

وزن مدال:


4.30
جنس سنگ:

صدف

وزن سنگ:

کسر شده

متریال ساخت:
شمش بار

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750