چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
دستبند و انگشتر روشنک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.150 گرم
وزن دستبند: 11.850 گرم
سایز انگشتر: 50 الی 60
سایز دستبند: 1 الی 4 گرم
امکان خرید جداگانه: دارد  انگشتر(کلیک)   دستبند(کلیک)

دستبند روشنک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 11.850 گرم
سایز دستبند: سایز 3
قابلیت سایز: دارد
انگشتر ست: دارد(کلیک فرمایید)

انگشتر روشنک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.150 گرم 
سایز انگشتر: 56
قابلیت سایز: دارد
دستبند ست: دارد(کلیک فرمایید)

گوشواره رز
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 6.00
جنس سنگ: زیرکونیا

نیم ست رز
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
سایز انگشتر: 56
وزن انگشتر: 4.60
وزن مدال: 4.90
وزن گوشواره: 6.00
جنس سنگ: زیرکونیا

نیم ست رز
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.60
وزن مدال: 4.90
وزن دستبند: 16.30
جنس سنگ: زیرکونیا

نیم ست آبگینه
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:  56
وزن مدال:  4.50
وزن انگشتر:
4.00
وزن گوشواره:
4.30
زنجیر: ندارد

 

نیم ست نوشین
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 50
وزن مدال: 3.73
وزن انگشتر:
3.10
وزن گوشواره:
3.87
زنجیر:ندارد


دستبند رز
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند سایز 2: 16.10
جنس سنگ: زیرکونیا

 

انگشتر رز
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.30
جنس سنگ: زیرکونیا

دستبند الماس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند سایز 2:17.40


انگشتر الماس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:54
وزن انگشتر:4.60

نیم ست هانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن مدال: 4.44
وزن انگشتر:
3.14
وزن گوشواره:
6.22
زنجیر:ندارد


انگشتر آبگینه
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 3.73

دستبند آبگینه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند سایز 2: 13.07

 

دستبند نوشین
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند سایز 2:12.45
وزن دستبند سایز 2:
15.63
وزن دستبند سایز 3:
13.67


انگشتر نوشین
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر سایز 54:2.41
وزن انگشتر سایز 54:3.00
وزن انگشتر سایز 56:2.79