چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
نیم ست اریکه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 10.650 گرم
وزن مدال: 3.650 گرم
وزن گوشواره: 3.970 گرم
وزن انگشتر: 3.01 گرم
دستبند ست: DA0641008N

دستبند و انگشتر افق انارکی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند و انگشتر افق: 13.450 گرم
وزن انگشتر: 3.00 گرم
وزن دستبند: 10.450 گرم

دستبند افق انارکی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 10.450 گرم
سایز دستبند: سایز 2
قابلیت سایز: دارد

انگشتر افق انارکی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.00 گرم
سایز انگشتر: 54
قابلیت سایز: دارد

انگشتر و دستبند اریکه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.150 گرم
وزن دستبند: 12.700 گرم
وزن دستبند و انگشتر ست: 15.850 گرم 
سایز انگشتر: 58
قابلیت سایز: دارد
سایز دستبند: 3
قابلیت سایز: دارد
قابلیت خرید جداگانه: دارد
لینک انگشتر: AN0641008N
لینک دستبند: DA0641008N

دستبند اریکه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 12.700 گرم
سایز دستبند: سایز 3
قابلیت سایز: دارد
انگشتر ست: AN0641008N

انگشتر اریکه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.150 گرم 
سایز انگشتر: 58
قابلیت سایز: دارد
دستبند ست: DA0641008N

دستبند و انگشتر روشنک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.150 گرم
وزن دستبند: 11.850 گرم
سایز انگشتر: 50 الی 60
سایز دستبند: 1 الی 4 گرم
امکان خرید جداگانه: دارد  انگشتر(کلیک)   دستبند(کلیک)

دستبند روشنک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 11.850 گرم
سایز دستبند: سایز 3
قابلیت سایز: دارد
انگشتر ست: دارد(کلیک فرمایید)

انگشتر روشنک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.150 گرم 
سایز انگشتر: 56
قابلیت سایز: دارد
دستبند ست: دارد(کلیک فرمایید)

گوشواره رز
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 6.00
جنس سنگ: زیرکونیا

نیم ست رز
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
سایز انگشتر: 56
وزن انگشتر: 4.60
وزن مدال: 4.90
وزن گوشواره: 6.00
جنس سنگ: زیرکونیا

نیم ست رز
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.60
وزن مدال: 4.90
وزن دستبند: 16.30
جنس سنگ: زیرکونیا

نیم ست آبگینه
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:  56
وزن مدال:  4.50
وزن انگشتر:
4.00
وزن گوشواره:
4.30
زنجیر: ندارد

 

نیم ست نوشین
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:  50
وزن مدال:  3.73
وزن انگشتر:
3.10
وزن گوشواره:
3.87
زنجیر: ندارد

 

دستبند رز
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند سایز 2: 16.10
جنس سنگ: زیرکونیا