چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
انگشتر بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 14.750 گرم
سایز انگشتر: 54
قابلیت تغییر سایز: دارد

مدال ورساچه نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 53.250 گرم
سنگ : دارد
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: ندارد

گوشواره ورساچه بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 12.300 گرم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
انگشتر ست: AN0241062
دستبند ست: DA0241052
مدال ست: ME0241014

گردنبند زنجیری ورساچه بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

متریال ساخت: شمش بار
وزن گردنبند زنجیری:  79.500 گرم
طول گردنبند: 67.5 سانتی متر

مدال ورساچه بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 45.00 گرم
متریال ساخت: شمش بار
زنجیر: ندارد

مدال ورساچه بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

متریال ساخت: شمش بار
وزن مدال: 42.200 گرم
زنجیر: ندارد

مدال مدوسا بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 25.800 گرم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
مدال مدوسا نگین دار: ME0241010

مدال ورساچه بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 18.150 گرم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
انگشتر ست: AN0241062
دستبند ست: DA0241011
\hfkn sj: PA0241002

دستبند ورساچه بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 71.550 گرم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
انگشتر ست: AN0241062
مدال ست: ME0241011
پابند ست: PA0241002

انگشتر ورساچه بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 27.300 گرم
متریال ساخت: شمش بار
مدال ست: ME0241011
پابند ست: PA0241002
دستبند ست: DA0241052

پابند ورساچه بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن پابند: 40.600
متریال ساخت: شمش بار
مدال ست  ME0241011
انگشتر ست: AN0241062
دستبند ست: DA0241052

ست انگشتر و دستبند ورساچه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 20.300 گرم
وزن دستبند: 37.300 گرم
وزن دستبند و انگشتر ست: 57.600 گرم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
کد انگشتر: AN0241060
کد دستبند: DA0241051
ست مدال: ME0241008

دستبند ورساچه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 37.300 گرم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
ست انگشتر: AN0241060
ست مدال: ME0241008

انگشتر ورساچه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 20.300 گرم
ست دستبند: DA0241051
ست مدال: ME0241008
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

ست انگشتر و آویز بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن کل: 86.450 گرم 
وزن آویز: 45.450 گرم 
وزن انگشتر: 41.00 گرم
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده

گوشواره بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 11.950 گرم
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده(1.500 گرم)
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 53.600 گرم
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده
پهنا: 5 سانتی متر
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 34.350 گرم
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده(3.950 گرم)
پهنا: 2.5 سانتی متر