چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
نیم ست کارتیر زرپسند
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 23.100 گرم
طول گردنبند: 57.5 سانتی متر
وزن گردنبند: 16.750 گرم 
طول دستبند: 19.5 سانتی متر
وزن دستبند: 6.350 گرم

 

دستبند کارتیر پلاک زرپسند
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.350 گرم
طول دستبند: 18.5 سانتی متر

گردنبند کارتیر زرپسند
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 17.00 گرم
طول گردنبند: 57.5 سانتی متر

گردنبند کارتیر زرپسند
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند کارتیر سایز 1: 15.30
وزن گردنبند کارتیر سایز 2:
26.10
وزن گردنبند کارتیر سایز 3:
33.30
وزن گردنبند کارتیر سایز 4:
36.22
وزن گردنبند کارتیر سایز 5:
53.77
وزن گردنبند کارتیر سایز 6:
66.37
وزن گردنبند کارتیر سایز 7:
82.12

دستبند کارتیر زرپسند
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند سایز 1: 6.80
وزن دستبند سایز 2:
11.60
وزن دستبند سایز 3:
14.80
وزن دستبند سایز 4:
16.10
وزن دستبند سایز 5:
23.90
وزن دستبند سایز 6:
29.50
وزن دستبند سایز 7:
36.50

گردنبند کارتیر زرپسند
ناموجود

وزن گردنبند: 27.40 گرم
طول گردنبند: 49 سانتی متر
قفل: T

گردنبند کارتیر زرپسند
ناموجود

وزن گردنبند: 24.30 گرم
قفل: T
طول گردنبند: 45 سانتی متر

گردنبند کارتیر زرپسند
ناموجود

وزن گردنبند: 22.75 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر
قفل: T

دستبند کارتیر زرپسند
ناموجود

وزن دستبند: 12.40 گرم 
طول دستبند: 21 سانتی متر
قفل: T

دستبند کارتیر زرپسند
ناموجود

وزن دستبند: 12.10 گرم 
طول دستبند: 22 سانتی متر
قفل: T

دستبند کارتیر زرپسند
ناموجود

وزن دستبند: 12.10 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
قفل: T

دستبند کارتیر زرپسند
ناموجود

وزن دستبند: 11.75 گرم 
طول دستبند: 20 سانتی متر
قفل: طوطی

دستبند کارتیر زرپسند
ناموجود

وزن دستبند: 11.30 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
قفل: طوطی

دستبند کارتیر زرپسند
ناموجود

وزن دستبند: 11.20 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند کارتیر زرپسند
ناموجود

وزن دستبند: 10.40 گرم 
طول دستبند: 20 سانتی متر
قفل: طوطی

دستبند کارتیر زرپسند
ناموجود

وزن دستبند: 10.20 گرم 
طول دستبند: 20 سانتی متر
قفل: طوطی