چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
سرویس گوی سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول دستبند: 18 سانتی متر
طول گوشواره: 4 سانتی متر
وزن سرویس: 7.500 گرم

آویز سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.350 گرم
طول زنجیر: 40 سانتی متر

آویز سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.250 گرم
طول زنجیر: 40 سانتی متر

گوشواره مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.570 گرم
طول گوشواره: 6 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده

گوشواره مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.06 گرم
سنگ: سنتتیک
وزن سنگ: کسر شده

دستبند مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 1.06 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر

آویز مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.400 گرم
طول زنجیر: 45 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

آویز کونیک مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.05 گرم
سنگ: مروارید سنتتیک
وزن سنگ: کسر شده

رولباسی مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی: 6.00
طول رولباسی:
80 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

گوشواره مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.75
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید

سرویس مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 2.65
وزن گردنبند: 5.25
وزن گوشواره: 2.70
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

گردنبند مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 5.20
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

دستبند مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 2.60
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

گوشواره مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.65
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

نیم ست فیروزه سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 1.30
وزن آویز: 2.60
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
فیروزه سنتتیک

نیم ست فیروزه سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.00
وزن دستبند:
1.30
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
فیروزه سنتتیک

نیم ست مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 1.25
وزن آویز: 2.35
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

نیم ست مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 1.30
وزن آویز: 2.00
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید

نیم ست مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 1.30
وزن آویز: 2.50
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید

رولباسی مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی با زنجیر در 30: 3.40
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک