چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
زنجیر بیزمارک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن زنجیر بیزمارک فلامینگو با طول 45 سانت: 12.00 گرم 
وزن زنجیر بیزمارک فلامینگو با طول 48 سانت: 12.200 گرم
وزن زنجیر بیزمارک فلامینگو  با طول 50 سانت: 13.500 گرم
وزن زنجیر بیزمارک فلامینگو با طول 54  سانت: 14.00 گرم 
وزن زنجیر بیزمارک فلامینگو با طول 60 سانت: 16.00 گرم

زنجیر بیز مارک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن زنجیر بیزمارک ونیزی با طول 45 سانت: 11.00 گرم 
وزن زنجیر بیزمارک ونیزی با طول 48 سانت: 11.10  گرم
وزن زنجیر بیزمارک ونیزی با طول 50 سانت: 11.50   گرم
وزن زنجیر بیزمارک ونیزی با طول 54  سانت: 12.50  گرم 
وزن زنجیر بیزمارک ونیزیبا طول 60 سانت: 13.55  گرم

گردنبند کارتیر 9 میل گلستانه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند 45 سانتی متری: 18.150 گرم
وزن گردنبند 51 سانتی متری: 19.850 گرم
پهنا: 9 میلی متر

گردنبند کارتیر 11 میل گلستانه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند 55.5 سانتی متری: 35.600 گرم
وزن گردنبند 45.5 سانتی متری 34.800 گرم
پهنا: 11 میلی متر

دستبند کارتیر 11 میل گلستانه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 15.400 گرم
پهنا: 11 میلی متر
طول دستبند: 20 سانتی متر

گردنبند کارتیر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 19.00 گرم
طول گردنبند: 63.50 سانتی متر

دستبند و گردنبند هرمس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست:40.900 گرم
وزن دستبند:9.800 گرم
طول دستبند:19.5 سانتی متر
وزن گردنبند:31.100 گرم
طول گردنبند:65 سانتی متر

گردنبند هرمس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 31.100 گرم
طول گردنبند: 65 سانتی متر

دستبند هرمس گلستانه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 9.800 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر

دستبند هرمس گلستانه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 9.650 گرم
طول دستبند: 21.5 سانتی متر

زنجیر فلامینگو
قابل سفارش
تماس بگیرید

"زنجیرهای فلامینگو"
در30
در40

دستبند بچگانه رولکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن دستبند: 7.20

انگشتر رولکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 56
وزن انگشتر: 7.90

انگشتر رولکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 56
وزن انگشتر: 4.85

انگشتر رولکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 56
وزن انگشتر: 4.50

انگشتر رولکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 56
وزن انگشتر: 5.25

انگشتر رولکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 56
وزن انگشتر: 6.00

انگشتر رولکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 56
وزن انگشتر: 5.35

انگشتر رولکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر: 56
وزن انگشتر: 7.10