چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
النگو وحدت
ناموجود
النگو وحدت
ناموجود

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 4.90
وزن النگو سایز 2: 5.00
وزن النگو سایز 3:  5.25
وزن النگو سایز 4: 5.40
وزن النگو سایز 5:
5.65

النگو وحدت E
ناموجود
النگو وحدت E
ناموجود

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 4.00
وزن النگو سایز 2: 4.40
وزن النگو سایز 3:  4.45
وزن النگو سایز 4: 4.95
وزن النگو سایز 5:
5.15

النگو وحدت T
ناموجود
النگو وحدت T
ناموجود

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 5.30
وزن النگو سایز 2: 5.70
وزن النگو سایز 3:  5.75
وزن النگو سایز 4: 6.25
وزن النگو سایز 5:
6.45
پهنا: 5 میلی متر