چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
انگشتر مینا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 5.00 گرم

انگشتر مینا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 4.750 گرم 

انگشتر مینا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 4.100 گرم 

انگشتر مینا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 4.00 گرم

انگشتر مینا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.950 گرم

انگشتر مینا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.750 گرم
سایز انگشتر: 54

انگشتر مینا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.750 گرم
سایز انگشتر: 54

انگشتر مینا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.550 گرم
سایز انگشتر: 54

انگشتر مینا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.400 گرم
سایز انگشتر: 54

انگشتر مینا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.150 گرم
سایز انگشتر: 54

انگشتر مینا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 2.200 گرم
سایز انگشتر: 54

مدال PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید
مدال PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال سایز 1: 1.200 گرم
قطر مدال سایز 1: 2.6 سانتی متر
وزن مدال سایز 2: 1.450 گرم
قطر مدال سایز 2: 3.1 سانتی متر

گوشواره PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 5.05 گرم
قطر گوشواره: 5 سانتی متر

گوشواره PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.750 گرم
قطر گوشواره: 3.7 سانتی متر

گوشواره اشکال هندسی پاشا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.450 گرم
سنگ: ندارد

گوشواره اشکال هندسی پاشا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.850 گرم
سنگ: ندارد

دستبند گوی کارتیر کونیک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 14.500 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر

 

دستبند گوی کارتیر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 13.05 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر

گوشواره PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.00 گرم

گوشواره PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.400 گرم

گوشواره PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره سایز 1: 1.950 گرم
وزن گوشواره سایز 2: 2.05 گرم
وزن گوشواره سایز 3: 2.550 گرم

گوشواره PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.700 گرم
قطر: 2.5 سانتی متر

انگشتر PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.05 گرم