چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
گوشواره اشکال هندسی پاشا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.450 گرم
سنگ: ندارد

گوشواره اشکال هندسی پاشا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.850 گرم
سنگ: ندارد

دستبند گوی کارتیر کونیک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 14.500 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر

 

دستبند گوی کارتیر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 13.05 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر

گوشواره PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.00 گرم

گوشواره PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.400 گرم

گوشواره PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره سایز 1: 1.950 گرم
وزن گوشواره سایز 2: 2.05 گرم
وزن گوشواره سایز 3: 2.550 گرم

گوشواره PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.700 گرم
قطر: 2.5 سانتی متر

انگشتر PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.05 گرم

انگشتر PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 2.800 گرم

انگشتر PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 2.450 گرم

نیم ست PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

طول مدال: 3.5 سانتی متر
طول گوشواره: 3.0 سانتی متر
زنجیر: ندارد

انگشتر PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 1.450 گرم 

نیم ست PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
طول مدال: 3.5 سانتی متر
طول گوشواره: 3.6 سانتی متر

گوشواره PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره سایز4: 3.00 گرم
وزن گوشواره سایز3: 2.00 گرم
وزن گوشواره سایز2: 1.950 گرم
وزن گوشواره سایز1: 1.900 گرم

گوشواره PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره سایز 1: 1.450 گرم
وزن گوشواره سایز 2: 2.550 گرم 
وزن گوشواره سایز 3: 3.00 گرم

نیم ست PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

 

زنجیر: ندارد
وزن نیم ست: 7.50

نیم ست PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

 

زنجیر: ندارد
وزن نیم ست: 6.80

نیم ست PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
وزن نیم ست: 6.70

نیم ست PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
وزن نیم ست: 7.95

نیم ست PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 6.90
زنجیر: ندارد

نیم ست PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر: ندارد
وزن نیم ست: 7.00

دستبند PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند سایز 2:  13.80
وزن دستبند سایز 3:  15.80
وزن دستبند سایز 4:  17.80