چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
مدال تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 5.500 گرم
زنجیر: ندارد

 

مدال تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 3.600 گرم 
زنجیر: ندارد

مدال تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.950 گرم
زنجیر: ندارد

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 30.00 گرم
طول مدال: 3 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 22.90 گرم
طول مدال: 3 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 22.60 گرم
طول مدال: 2.5 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 17.900 گرم 
طول مدال: 3 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 17.100 گرم
طول مدال: 2.5 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنند: 16.750
طول مدال: 3 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 16.400 گرم
طول مدال: 2.5 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 15.600 گرم 
طول مدال: 2.5 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

طول کل گردنبند: 60سانتی متر
طول مدال طرح قفل: 2.5 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

طول کل گردنبند: 50سانتی متر
طول مدال: 3.00 سانتی متر

نیم ست سوپر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 16.75
وزن گردنبند: 33.75
طول دستبند: 23 سانتی متر
طول گردنبند: 55 سانتی متر

 

گردنبند سوپر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 33.75
طول گردنبند: 55 سانتی متر

نیم ست سوپر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 10.15
وزن گردنبند: 20.55
طول دستبند: 20 سانتی متر
طول گردنبند: 50 سانتی متر

 

گردنبند سوپر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 20.55
طول گردنبند: 50 سانتی متر

انگشتر تیفانی
ناموجود
انگشتر تیفانی
ناموجود

وزن انگشتر: 4.300 گرم
سایز: 54 
قابلیت سایز: دارد

انگشتر تیفانی
ناموجود
انگشتر تیفانی
ناموجود

وزن انگشتر: 4.150 گرم 
سایز انگشتر: 54
قابلیت سایز: دارد

انگشتر تیفانی
ناموجود
انگشتر تیفانی
ناموجود

وزن انگشتر: 3.500 گرم

انگشتر تیفانی
ناموجود
انگشتر تیفانی
ناموجود

وزن انگشتر: 4.05 گرم

انگشتر تیفانی
ناموجود
انگشتر تیفانی
ناموجود

وزن انگشتر: 4.600 گرم

انگشتر تیفانی
ناموجود
انگشتر تیفانی
ناموجود

وزن انگشتر: 3.950 گرم

انگشتر تیفانی
ناموجود
انگشتر تیفانی
ناموجود

وزن انگشتر: 3.650 گرم