چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
گردنبند کارتیر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 12.80
طول گردنبند: 50 سانتی متر

سرویس کارتیر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 1.45
وزن گوشواره: 3.80
وزن دستبند: 6.10
وزن گردنبند: 11.65
طول دستبند: 20 سانتی متر
طول گردنبند: 45 سانتی متر

سرویس کارتیر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 1.60
وزن گوشواره: 3.60
وزن دستبند: 6.20
وزن گردنبند: 12.60

دستبند کارتیر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 6.40
طول دستبند: 20 سانتی متر

گردنبند کارتیر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 12.10
طول گردنبند: 45 سانتی متر

رولباسی کارتیر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی: 15.60
طول رولباسی: 70 سانتی متر

رولباسی کارتیر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی: 19.75
طول رولباسی: 80 سانتی متر

انگشتر کارتیر
قابل سفارش
تماس بگیرید

 

وزن انگشتر: 1.80