چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
نیم ست ام کا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 6.600 گرم
طول گوشواره: 4.1 سانتی متر
طول آویز: 5 سانتی متر
طول زنجیر: 41 سانتی متر
زنجیر: دارد

نیم ست ام کا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 6.150 گرم
طول گوشواره: 6 سانتی متر
طول آویز: 6 سانتی متر
طول زنجیر: 41 سانتی متر
زنجیر: دارد

سرویس ام کا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس : 10.150 گرم
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 40 سانتی متر
بلندی مدال: 2 سانتی متر
بلندی گوشواره: 1.1 سانتی متر

آویز ام کا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 6.350
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

آویز ام کا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 4.350
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

آویز ام کا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.800
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

آویز ام کا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.750 گرم
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 41 سانتی متر

آویز ام کا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.500 گرم
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 41 سانتی متر

آویز ام کا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.400
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 41 سانتی متر

گردنبند ام کا(گردنبندMK)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 4.550 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول المان متصل به آویز: 4 سانتی متر

گردنبند ام کا(گردنبندMK)
قابل سفارش
تماس بگیرید

بلندی گردنبند: 40 سانتی متر
طول المان متصل به گردنبند: 4 سانتی متر

گردنبند ام کا(گردنبندMK)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 3.05 گرم
طول زنجیر: 40 سانتی متر

انگشتر ام کا (انگشتر فانتزی MK)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 2.00 گرم
سنگ: ندارد

انگشتر ام کا (انگشتر فانتزی MK)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 1.900 گرم
سنگ: ندارد

انگشتر ام کا (انگشتر فانتزی MK)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر : 2.00 گرم
سنگ: ندارد

انگشتر ام کا (انگشتر فانتزی MK)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 1.900 گرم
سنگ : ندارد

انگشتر ام کا (انگشتر فانتزی MK)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 1.850 گرم
سنگ: ندارد

انگشتر ام کا (انگشتر فانتزی MK)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 1.800 گرم
سنگ: ندارد

انگشتر ام کا (انگشتر فانتزی MK)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 1.800 گرم
سنگ: ندارد