چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
گوشواره چشم نظر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 1.55 گرم
سنگ: دارد
قفل گوشواره: میخی

گردنبند MK
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 3.90

رولباسی لویی ویتون
قابل سفارش
تماس بگیرید

طول رولباسی و وزن با زنجیر در 30:
80 سانتی متر: از 9.00 تا 12.00 گرم
90 سانتی متر: از 12.00 تا 14.00 گرم
100 سانتی متر: از 14.00 تا 16.00 گرم

مدال قلب چشم نظر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.00
زنجیر: ندارد

مدال پنج ضلعی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 0.50
زنجیر: ندارد

مدال چشم نظر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 0.80
زنجیر: ندارد

آویز طرح V
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز با زنجیر در 30: 1.90

آویز چشم نظر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز با زنجیر در 30: 2.40

آویز چشم نظر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز با زنجیر در 30: 2.90

آویز طرح تاج
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز با زنجیر در 30: 2.70

آویز چشم نظر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز با زنجیر در 30: 3.50

آویز چشم نظر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز با زنجیر در 30: 2.50