چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
نیم ست کارتیه
ناموجود
نیم ست کارتیه
ناموجود

وزن نیم ست: 8.300 گرم 
وزن گوشواره: 2.660 گرم
وزن مدال: 5.630 گرم
طول مدال: 4.5 سانتی متر
طول گوشواره: 2 سانتی متر
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 45 سانتی متر

نیم ست کارتیه
ناموجود
نیم ست کارتیه
ناموجود

وزن نیم ست: 7.950 گرم 
وزن گوشواره: 3.00 گرم
وزن مدال: 4.95 گرم
طول مدال: 2.60 سانتی متر
طول گوشواره: 2.00 سانتی متر
زنجیر: ندارد

نیم ست کارتیه
ناموجود
نیم ست کارتیه
ناموجود

وزن نیم ست: 7.900 گرم 
وزن گوشواره: 2.480 گرم
وزن مدال: 5.420 گرم
طول مدال: 3.50 سانتی متر
طول گوشواره: 2.00 سانتی متر
زنجیر: ندارد

نیم ست کارتیه
ناموجود
نیم ست کارتیه
ناموجود

وزن نیم ست: 6.400 گرم 
وزن گوشواره: 2.970 گرم
وزن مدال: 3.430 گرم
طول مدال: 2.5 سانتی متر
طول گوشواره: 1 سانتی متر
زنجیر: ندارد