چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
دستبند کارتیر اکسترا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 18.00 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر

دستبند کارتیر اکسترا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 14.950 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر

دستبند کارتیر اکسترا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 13.250 گرم
طول دستبند: 18.5 سانتی متر

دستبند کارتیر اکسترا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 10.050 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر

پارت جور انگشتر فانتزی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 50.00 گرم
وزن هر انگشتر: از 1 تا 4 گرم 

گوشواره هنزا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.150 گرم

گوشواره هنزا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.750 گرم

گوشواره هنزا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.800 گرم

انگشتر فانتزی
ناموجود
انگشتر فانتزی
ناموجود

وزن انگشتر: 3.450 گرم
سنگ: ندارد

انگشتر فانتزی
ناموجود
انگشتر فانتزی
ناموجود

وزن انگشتر: 2.750 گرم
سنگ: ندارد

انگشتر فانتزی
ناموجود
انگشتر فانتزی
ناموجود

وزن انگشتر: 54
سنگ: ندارد

انگشتر فانتزی
ناموجود
انگشتر فانتزی
ناموجود

وزن انگشتر: 1.950 گرم
سنگ: ندارد

 

انگشتر فانتزی
ناموجود
انگشتر فانتزی
ناموجود

وزن انگشتر: 1.750 گرم
سنگ : ندارد

انگشتر فانتزی
ناموجود
انگشتر فانتزی
ناموجود

وزن انگشتر: 1.700 گرم
سنگ: ندارد

انگشتر فانتزی
ناموجود
انگشتر فانتزی
ناموجود

وزن انگشتر: 1.700 گرم

انگشتر فانتزی
ناموجود
انگشتر فانتزی
ناموجود

وزن انگشتر: 1.600 گرم
سایز انگشتر: 54
قابلیت سایز: دارد

انگشتر فانتزی
ناموجود
انگشتر فانتزی
ناموجود

وزن انگشتر: 1.450 گرم
سایز انگشتر: 54 
قابلیت سایز: دارد

انگشتر فانتزی
ناموجود
انگشتر فانتزی
ناموجود

وزن انگشتر: 2.050 گرم 
سایز انگشتر: 54

انگشتر فانتزی
ناموجود
انگشتر فانتزی
ناموجود

وزن انگشتر: 1.750 گرم
سنگ: ندارد

انگشتر فانتزی
ناموجود
انگشتر فانتزی
ناموجود

وزن انگشتر: 3.400 گرم