چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
انگشتر کریستال
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 8.950 گرم
سایز: 54

انگشتر کریستال
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 7.400 گرم 
سایز: 54 

انگشتر کریستال
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 6.950 گرم
سایز: 54

انگشتر کریستال
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 6.900 گرم
سایز: 54

انگشتر کریستال
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.500 گرم
سایز انگشتر: 54

انگشتر کریستال
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 2.650 گرم
سایز انگشتر: 54

مدال تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 4.950 گرم
زنجیر: ندارد
مینا:  دارد
بلندی مدال: 3.6 سانتی متر

مدال تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 7.850 گرم
زنجیر: ندارد
مینا:  دارد
بلندی مدال: 3.5 سانتی متر

مدال تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 5.950 گرم
زنجیر: ندارد
مینا:  دارد
بلندی مدال: 3.3 سانتی متر

مدال تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 5.900 گرم
زنجیر: ندارد
مینا:  دارد
بلندی مدال: 3.4 سانتی متر

مدال تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 5.550 گرم
زنجیر: ندارد
مینا:  دارد
بلندی مدال: 3.4 سانتی متر

مدال تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 5.500 گرم
زنجیر: ندارد
مینا:  دارد
بلندی مدال: 3 سانتی متر

مدال تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 5.650 گرم
زنجیر: ندارد
مینا:  دارد
بلندی مدال: 3 سانتی متر

گوشواره الیزه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.250 گرم
طول گوشواره: 1.7 سانتی متر

گوشواره الیزه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.05 گرم
طول گوشواره: 1.3 سانتی متر

گوشواره الیزه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.00 گرم
طول گوشواره: 1.3 سانتی متر